IT og teknologi

Smidige prinsipper

Gjenbruk-skadeoppgjor-barekraft.png
Vi har mange møter, ikke lange møter. 
De kryssfunksjonelle teamene på IT gjennomfører møtene sine på samme måte som det kongelige råd i Storbritannia. De står. Det er mindre behagelig å stå enn å sitte. Det blir mindre tid til snikksnakk, og møtene blir mer konsentrerte og effektive. På møtebordet står det kaffekrus, vannglass og laptoper. 

Tidlig i møtene forteller hver av deltakerne hva de jobber med. Noen er til stede fysisk, andre digitalt. Sannsynligheten for at du engasjerer deg øker når du tar ordet tidlig, og tanken er at alle skal få sagt det de trenger å si. 

Hyppige tilbakemeldinger 

Det er selvsagt valgfritt om du vil stå eller sitte, og i møter som varer lenger enn et kvarter, sitter deltagerne. Teamene hos Frende har adoptert flere prinsipper fra smidig programvareutvikling. Vi vet at det fungerer, at det gjør oss tilpasningsdyktige, at vi reagerer raskt på endringer. 

Team bedrift for eksempel,  møtes til et fast tidspunkt tidlig på dagen, tre til fire ganger i uken. Skal vi jobbe smidig, er vi avhengige av hyppige tilbakemeldinger. 

Først har de en standup, og etterpå har utviklerne et kodemøte der vi presenterer og gjennomgår kodene vi har produsert siden forrige møte. På denne måten unngår vi lange, ineffektive skriftlige meningsutvekslinger som tar fokus og oppmerksomhet bort fra eget arbeid. 

Siden teamene møtes så ofte, får de fortløpende avklart og diskutert mulige løsninger på problemer. 


Vi kan bruke kanban 

På en LCD-skjerm som fyller en halv vegg vises en kanban-tavle med små, digitale post it-lapper. Arbeidsoppgavene på lappene er sortert etter hvilken status de har. Noen er prioriterte, andre under produksjon, noen skal testes, andre er ferdige. Jobbene kan være store eller små, men alle må gjøres. Bugs må fikses, koder endres. Kanban er oversiktlig, en god måte å se statursen på jobbene. 

Møtedeltakerne kommer med konstruktive innspill underveis, spiller hverandre gode, blir enige om hva som skal jobbes med. Latteren sitter løst. 

- Jeg tror at jeg til slutt ble enig med meg selv om at det jeg gjorde i går var riktig, sier en av utviklerne. 

Våre forsikringer