Tips og råd

Lader du elbilen riktig?

Odd Magne Skjerping med brent kabelspole
En elbil kan trekke like mye strøm som en liten leilighet. Feillading er brannfarlig. 

Kabelspolen på bildet smeltet. Husk at skjøteledninger ikke er egnet for denne type belastning over tid. Det kan tvert imot være brannfarlig

Vær ekstra forsiktig hvis skjøteledningen ligger i en kveil, på trommel, spole eller snelle når de er i bruk. 

Ladetips for elbil

 • Ha egen kurs til elbilen
 • Maks 10 A kurs
 • Kursen må ha jordfeilbryter type B
 • Trekk alltid ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten 
  (Kilde: Elbilforeningen) 

I en undersøkelse vi i Frende fått utført svarer 78 prosent av elbileierne at de lader hjemme. Mange av disse lader på en måte som gir dårlig effekt og har lang ladetid. Lademåten gir ekstra slitasje på bilbatteriet og belastning på husets el-anlegg. Dette øker brannfaren, og ladingen er sjelden sikret mot lynnedslag og jordfeil.

Vanlige stikkontakter er heller ikke egnet for denne type belastning over lang tid. 


Kjenn om det blir varmt

Retningslinjene gjelder der du lader til daglig. Du kan selvfølgelig lade på besøk hos andre, selv om det ikke er lagt opp til elbillading der, men da bør du følge med. Kjenn etter temperaturøkning i kabel og kontakt. 

Skrekkeksempelet er en tynn eller underdimensjonert skjøteledning, plugget i vanlig stikkontakt inne, strukket ut gjennom dør- eller vindusåpning, og som i tillegg er kveilet sammen på en kabelspole.

Ladeboks er sikrere

Elbilforeningen anbefaler at du installerer en hjemmelader der du lader til daglig. Dette er en mye sikrere og raskere måte å lade elbilen din på.

Hvis du lader fra en ladeboks hjemme brukes en egen elbilkabel som er laget for å tåle høy effekt og belastning over tid. Montert riktig vil den også være koblet til en egen kurs, ha riktig sikring og beskyttelse. Den slår automatisk av strømmen når bilen er ferdig ladet, og gir beskjed om eventuelle feil. 


Ladetips

 • Kjøp ladeboks som gir trygg lading 
 • Ikke bruk skjøteledning som ikke er dimensjonert for langvarig belastning/lading 
 • Ikke belast skjøteledningen mer enn det den er beregnet for
 • Ikke la ledning komme i klem i vinduer og dørsprekker
 • Pass på at ladekabel er låst fast når du lader
 • Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.
  (Kilde: Elbilforeningen og Frende)

Våre forsikringer