Aktuelt

Dette er bøndenes største koronabekymring

traktor_agricultural-machine-1918989_1920_pixabay.jpg
Begrenset tilgang på utenlandsk arbeidskraft er noe av det norske bønder sliter mest med under pandemien. 

Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring om følgene koronaviruset har for jordbrukssektoren. Strenge innreiseregler og raske endringer i krav fra myndighetene skaper usikkerhet for bønder som skal planlegge sesongen. 

Da er det ikke rart at bøndene blir bekymret for tilgangen på arbeidskraft. Det er vrient å få inn de samme folkene som tidligere. Bøndene uttrykker også bekymring for at arbeidere skal bli syke, for reiserestriksjoner og karantenetider.

Alt om landbruksforsikring

Bondelaget merker det samme

1000 som jobber innenfor jordbrukssektoren i Norge er spurt i undersøkelsen. Norges Bondelag sier de har merket den samme frykten.

- Noe av det vi har jobbet mest med under pandemien er sektorene som er avhengige av tilgang på utenlandsk arbeidskraft. Det er viktig å finne gode løsninger for næringene som har behov for utenlandsk arbeidskraft, som grøntnæringa, sier Astrid Solberg, som er organisasjonssjef og beredskapsleder i Norges Bondelag.

- Når fremtiden ikke er like sikker som tidligere er det vanskelig for bøndene å ha sikkerhet for årets inntekt og gjøre store investeringer, sier hun.


Bekymret for egen helse

Mange bønder svarer også at de er bekymret for å få sykdommen selv. De er redde for hvor alvorlig koronasykdom de kan få og om de får tak i avløser. Mange jobber alene og er helt avhengig av å jobbe selv for å få levert det de skal. Uten dem stopper det gjerne helt opp.


Gode tider for matproduksjon

På den positive siden har mange opplevd at etterspørselen etter produktene deres har økt.

- Matproduksjonen har stort sett gått som før. Mindre grensehandel har gjort sitt til at etterspørselen har økt for mange produsenter av melk og kjøtt. Blant annet er overskuddslagrene på svinekjøtt nå tomme, sier Astrid Solberg i Norges Bondelag.

Mange har fått øynene opp for hvor viktig norsk landbruk er for matsikkerheten. Det er en trend vi i Frende håper varer ved også utover pandemiens levetid. 

Våre bedriftsløsninger