Bedrift

30 000 sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert

Sprinkleranlegg.jpg
Sprinkleranlegg skal begrense og forhindre alvorlige branner, men ifølge Kompetansesenter for brann- og driftspersonell er 30 000 aldri blitt kontrollert. 

- Ingen har sjekket om de faktisk virker! Det sier daglig leder i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell, Anders Sandmæl. 


Setter liv i fare

2020 har begynt med flere svært alvorlige branner. På Sola brant det i et større parkeringshus og flere hundre biler ble skadet. Bygget var ikke utstyrt med sprinkleranlegg, noe som trolig kunne begrenset brannen betydelig.

Mange bygg er utstyrt med slike anlegg, problemet er bare at mange av disse anleggene aldri har blitt kontrollert.

- Manglende kunnskap og kontroll med sprinkleranlegg kan sette liv i fare og bety store ekstrakostnader hvis det begynner å brenne, sier brannekspert og underwriter Odd Magne Skjerping i Frende Forsikring. 

Odd Magne Skjerping og Anders Sandmæl
Odd Magne Skjerping (t.v.) og Anders Sandmæl.

Selskapet var først ute med samarbeid med kompetansesenteret som jobber for å få opp kompetansen om sprinkleranlegg og alle andre aktive eller passive installasjoner som skal ha en funksjon ved en brann.

Skjerping forteller at det er et stort behov for kunnskap om brannsikkerhet og dokumentasjon av hvilket arbeid som er gjort i et bygg, og at sprinkleranlegget har riktig funksjon. 

- Årlig kontroll av sprinkleranlegg er viktig, og vi engasjerer også Dokumentert AS for kontroll og besiktigelse av sprinkleranlegg hos kunder. Vi håper det skal bidra til at kundene ikke får unødvendig store skader etter en brann i et sprinklet bygg. I tillegg gir en slik sprinklerkontroll kunden rabatt, sier Skjerping.

Falsk trygghet

Dokumentert AS skal ikke bare påpeke feil og mangler, men også være til støtte og hjelp for å fikse feil. Anders Sandmæl som også er daglig leder i Dokumentert AS, forteller at brannsikkerhet er komplisert og at det er få som har relevant utdannelse. 

- Mange rørleggere foretar vedlikehold og gir byggeier en servicerapport hvor det også står noe om feil og mangler ved sprinkleranlegget. Eier og driftspersonell tror at dette dokumenterer sprinkleranlegget sin funksjon, noe som er feil. Brannvesenet som gjør tilsyn har heller ikke kompetansen som trengs for å avdekke at det ikke foreligger riktige kontrollrapporter, sier Sandmæl. 

Han forteller at det kreves kompetanse på prosjekteringsnivå for å kunne kontrollere et sprinkleranlegg. Dette dokumenteres med en FG-sertifisering. 

- Likevel blir mange anlegg godkjent, uten at man vet om de er riktig dimensjonert eller om de fungerer som de skal. Mange huseiere tror derfor at ting er i sin skjønneste orden, mens realiteten kan være en helt annen, sier Sandmæl.

Det er ditt ansvar

Som huseier er det ditt ansvar å sørge for at sprinkleranleggene faktisk virker. Du kan ikke stole på egne ansatte eller rørleggere som rapporterer at alt er i sin skjønneste orden. 

- Som huseier må du få inn fagfolk med prosjekteringskompetanse. Dette er like viktig om du overtar et nytt bygg eller om du skal ha en gjennomgang i et eldre bygg. Det er et tankekors at man blir skeptisk om det er en stripe i lakken på en bil man kjøper til 200 000, mens dersom man skal kjøpe et bygg til 200 millioner kroner, så blir dette ofte ikke tatt veldig lett på. Å forutsette at alt er i orden er noe av det verste man kan gjøre, sier Sandmæl. 

Han forteller at Norge ligger bak både Sverige og Danmark på dette området. 

- I Danmark må for eksempel en brannrådgiver godkjenne bygget før det kan bli tatt i bruk. Slik er det ikke i Norge, men det er heldigvis endringer på gang, sier Sandmæl. 


Kan bli uønsket som kunde

Frende har i sine forsikringsvilkår krav om at sprinkleranlegget skal kontrolleres årlig av et FG-sertifisert kontrollfirma. Denne kontrollen skal utføres i tråd med FG 920 som er en veiledning for hvordan kontrollen skal utføres. 

- Vi følger i stadig større grad opp dette, og dokumentasjon vil etterhvert bli et krav for å kunne bli forsikret hos oss. Huseiere som ikke følger opp vil kunne forvente seg tap av rabatter og i verste fall at de er uønskede som kunder. Ved brann vil man kunne risikere redusert erstatning dersom sprinkleranlegget ikke er kontrollert og det ikke fungerer som det skal, sier Odd Magne Skjerping. 

Våre bedriftsløsninger