Bærekraft

Hva hvis skaden ikke skjer?

Ungdom på reise med flott utsikt
Har du tenkt over at det er mer bærekraftig når det ikke brenner, eller du ikke opplever en vannskade?

En skade som ikke har skjedd, krever verken reparasjon, nye deler og materialer, eller avfallshåndtering, arbeidskraft eller transport. En skade som ikke har skjedd setter ikke klimaavtrykk. Den er heller ikke en belastning du må styre med. Derfor er vi i forsikring opptatt av å forebygge skader.

En skade som ikke skjer det mest bærekraftige alternativet. Takk for at du passer på, og gjør en innsats for å forebygge!

Hva når det skjer en skade?

Er du likevel uheldig, skal vi være raske med å redusere skadeomfanget, og sørge for å reparere og gjenbruke, og bruke likeverdige deler og bærekraftige produkter i reparasjon og gjenoppbygging.

Det betyr for eksempel at hvis fronten på en bil er ødelagt, er det ikke noe i veien for at den bakre støtfangeren kan brukes om igjen. Den er jo så god som ny. En likeverdig del, kaller vi det.

Eller det kan bety at hvis mobiltelefonen din blir knust, så sørger vi enten for at den blir reparert, eller at du får muligheten til å bytte den skadde eller tapte telefonen med en ny, brukt telefon. Dette kalles sirkulært skadeoppgjør. Å gjenbruke deler er mer bærekraftig enn å produsere nye.

Vi har også automatiske prosesser i skadeoppgjøret, som sparer både tid, papirbruk og kostnader, både for deg, og oss i Frende. Du kan melde en skade på nett, og få oppgjøret på konto med det samme. Eller vi kan besiktige et skadested på video, og spare miljøet for en bilreise. 

For å lage bærekraftige løsninger har vi begynt med oss selv

Hver eneste dag er vi der for kunder som har opplevd branner, ulykker og sykdom. Erfaringen vår med store og små skader på bygninger, kjøretøy, folk og fe, bruker vi i jobben med å forebygge slike skader. I tillegg til å jobbe med bærekraftige løsninger for kundene våre, har vi selvfølgelig startet med oss selv. Siden 2019 har vi vært klimanøytrale, og vi skal halvere egne klimautslipp innen 2025. Vi har redusert utslipp, energiforbruk og matsvinn her vi jobber, og vi er Klimapartnere og sertifisert Miljøfyrtårn. Pengene vi setter av til fremtidige skadeutbetalinger investeres med en særlig bærekraftigprofil.

Små skritt, for å sikre at vi er med på å gjøre en forskjell. 

Våre forsikringer