Bedrift

Trenger dere egentlig cyberforsikring?

Strøm av digital info gjennom hengelås
Har dere nett? Da er svaret ja.

En rekke ulike bedrifter har cyberforsikring hos oss. Bygg og anlegg, omsetning og drift av fast eiendom, varehandel, kultur og idrett, overnatting og servering er noen eksempler. 

Men hva har de til felles? Alle har nettforbindelse og PCer. Det er ikke mer enn det som skal til for å bli et offer. Og jo dårligere kunnskap dere har om cybersikkerhet, jo større er sjansen for å bli angrepet. 

De kriminelle bryr seg nemlig lite om hvilken bransje du jobber i, de hopper gjerne over gjerdet der det er lavest.


Ikke vent til det er for sent

Dessverre er det mange som ikke tenker på cyberforsikring før de er blitt et offer selv, eller har hørt om noen som har blitt utsatt. Ikke vent for lenge, ryddejobben kan bli stor og langvarig.

Cyberforsikring fra Frende hjelper dere hvis det går galt, men vi kan også gi bedriften forebyggende råd som ruster dere godt mot cyberangrep. For eksempel må dere ha på plass grunnleggende sikkerhetstiltak som sikkerhetskopiering, antivirus/brannmur, nødvendige programvareoppdateringer, kryptering av PCer og tilgangsstyring.

Tiltak som dette er avgjørende for hvor stort og langvarig et dataangrep kan bli for bedriften. Hvis det har blitt slurvet med sikkerhetskopieringen kan filene være tapt for alltid. Da blir også de økonomiske konsekvenser større. 

Med gode rutiner for dette trenger ikke nedetiden bli lang. Da kan driften være oppe igjen i løpet av få dager eller i verste fall et par uker. 

Våre bedriftsløsninger