Aktuelt

Gebyr for uforsikrede kjøretøy

TFF infovideo
Eier du et uforsikret kjøretøy? Fra 1. mars får du gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen hver dag kjøretøyet ditt er uforsikret. 

Gebyret for en uforsikret personbil er på 150 kroner hver eneste uforsikrede dag fra 1. mars 2018. Pengene kreves inn av Trafikkforsikringsforeningen. 

I underkant av 95 000 kjøretøy i Norge er uforsikret. Dette til tross for at alle som eier et registrert kjøretøy i Norge er lovpålagt å ha gyldig forsikring, uansett om det er i bruk eller ikke. 

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) sender brev til alle som står som registrert eier av forsikringspliktig kjøretøy innen 1. mars. TFF får informasjonen om eier og kjøretøy i motorvognregisteret og sitt eget register, kalt TFFAuto. 

Her ser du hvor mye du må betale hver dag du er uforsikret: 

Kjøretøy Dagsgebyr
Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy 50
Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter) 150
Buss, lastebil 250

Trafikkforsikringsavgift til staten (tidligere årsavgift) ble innført 1. januar og betales sammen med forsikringen for kjøretøyet ditt. Denne kreves inn av forsikringsselskapene. 

Gebyret som innføres fra 1. mars innkreves av Trafikkforsikringforeningen. Både avgift og gebyr må betales for å unngå inkasso. Her kan du lese alt om trafikkforsikringsavgift til staten


Slik unngår du gebyr 

  • Kjøp forsikring 
  • Har du et kjøretøy du ikke vil/kan bruke? Lever inn skiltene til Statens vegvesen. Bruker du kjøretøyet deler av året? Det må likevel avskiltes i perioden du ikke bruker det for å unngå utgifter. 
  • Sjekk om du har forsikringspliktige kjøretøy knyttet til deg på tff.no/minside. Er du uenig i det som står der? Kontakt Statens vegvesen. 
  • Har du solgt kjøretøyet? Sørg for at korrekt salgsmelding er levert. 
  • Har du gyldig forsikring, men likevel får gebyr? Kontakt forsikringsselskapet ditt. 


Er det noe du lurer på? 

Våre forsikringer