briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. image/svg+xml Group 5 Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. image/svg+xml shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch. image/svg+xml

Ofte stilte spørsmål om trafikkforsikringsavgift til staten

Aktuelt

Fra 2018 blir årsavgiften omgjort til en avgift på trafikkforsikringen din, og forsikringsselskapene skal kreve den inn på vegne av staten. Navnet på den nye avgiften blir trafikkforsikringsavgift til staten.

Avgiften gjelder på bil, motorsykkel, moped, campingbil, snøscooter, traktor og ATV. 

  • Endringen påvirker ikke prisen på kjøretøysforsikringen din hos Frende. 
  • Avgiften legges automatisk til på regningen for forsikringen din når et kjøretøy blir registrert. 
  • Frende starter innkreving av avgift fra november 2017. 
Det er fortsatt Stortinget som bestemmer hvor stor trafikkforsikringsavgiften skal være, og alle inntektene går til staten. Avgiften er den samme uansett hvilket forsikringsselskap du bruker. 

Endringen gjør at du som eier kun betaler avgift for den tiden kjøretøyet ditt er registrert. Dermed får du større fleksibilitet rundt kjøp av nytt kjøretøy, eierskifter, avregistreringer og lignende. 

Spørsmål og svar om endringen 

Hvorfor skjer denne endringen?

Målet er at ordningen skal være enklere og mer fleksibel for deg som forbruker, og at staten skal spare penger på innkrevingen. Næringslivet krever allerede inn flere avgifter på vegne av staten, for eksempel merverdiavgift. 

Når skjer endringen?

Trafikkforsikringsavgiften til staten gjelder fra 2018. 

Hvis du er giro-kunde får du regning på avgiften i slutten av november og skal betales i januar.

Hvis du har avtalegiro trekkes avgiften automatisk i januar, sammen med bilforsikringen din. Akkurat som vanlig. 

Hvilke kjøretøy må betale trafikkforsikringsavgift til staten?

Alle kjøretøy som betaler årsavgift i dag, skal betale trafikkforsikringsavgift til staten fra 2018. Dette gjelder alle kjøretøy under 7500 kilo, med ansvarsforsikring. Hvis kjøretøyet blir avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring. Du betaler trafikkforsikringsavgift til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen. 

Hvor mye utgjør trafikkforsikringsavgift til staten?

Avgiften fastsettes av Stortinget hvert år på samme måte som årsavgiften. 

For 2017 er avgiften:

  • Dieselbiler uten partikkelfilter, 3290 kroner
  • Bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter, 2820 kroner
  • Motorsykkel, 1960 kroner 
  • Veterankjøretøy, moped, traktor, snøscooter m.fl., 455 kroner

Gir endringen høyere avgift?

Avgiften skal fortsatt fastsettes av Stortinget i statsbudsjettet. Frende står kun for innkrevingen. 

Hva skjer om jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgift?

Dersom du ikke betaler fakturaen for forsikring og trafikkforsikringsavgift, vil forsikringsselskapet sende en betalingspåminnelse. Dersom denne ikke betales mottar du en avslutningsfaktura og forsikringsforholdet opphører. Dette kan bety at kjøretøyet ditt blir avskiltet i en veikontroll. 

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2018. Hva skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift til staten?

Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy per 1. januar 2018. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift fra og med 1. januar 2018 for veterankjøretøy. Denne satsen er per i dag lavere enn for diesel- og bensindrevne kjøretøy. 

Våre forsikringer