Aktuelt

Trafikkforsikrings-avgift til staten

Storseisundet bro, Atlanterhavsveien. Fra 2018 skal forsikringsselskapene kreve inn trafikkforsikringsavgift til staten
Trafikkforsikringsavgift til staten, tidligere årsavgift, kreves inn av forsikringsselskapene.

Avgiften gjelder på bil, motorsykkel, moped, bobil, snøscooter, traktor og ATV. 

  • Endringen påvirker ikke prisen på kjøretøysforsikringen din hos Frende. 
  • Avgiften kreves inn på vegne av staten.
  • Avgiften deles opp i det antall betalingsterminer du har på forsikringen din. Du kan selv endre antall terminer.   
  • Avgiften er den samme uansett hvilket forsikringsselskap du bruker.

Hvis du betaler forsikringen din med avtalegiro trekkes avgiften i januar, sammen med bilforsikringen din. Avgiften fordeles etter hvor mange betalingsterminer du har i året. Hvis du for eksempel har månedlig betaling vil du da betale 1/12 del av avgiften hver gang du betaler forsikringen. 

Hvis du har beløp til gode hos oss eller det finnes regninger du ikke har betalt, avregnes beløpet på avtalegiro/faktura.

Eier du et uforsikret kjøretøy?

Fra 1. mars får du gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen hver dag kjøretøyet ditt er uforsikret. Mer om gebyret og hvordan du unngår det her

Spørsmål og svar om endringen 

Hvorfor skjer denne endringen?

Målet er at ordningen skal være enklere og mer fleksibel for deg som forbruker, og at staten sparer administrasjonsutgifter ved innkreving av avgiften. Avgiften kan nå deles opp i det samme antall terminer du har på forsikringen. Endringen gjør også at du som eier kun betaler avgift for den tiden kjøretøyet ditt er registrert. Dermed får du større fleksibilitet rundt kjøp av nytt kjøretøy, eierskifter, avregistreringer og lignende.


Hvem bestemmer hvor stor avgiften skal være?

Det er fortsatt Stortinget som bestemmer hvor stor trafikkforsikringsavgiften skal være, og alle inntektene går til staten. Avgiften er den samme uansett hvilket forsikringsselskap du bruker. 


Hvilke kjøretøy må betale trafikkforsikringsavgift til staten?

Alle kjøretøy som betaler årsavgift i dag, skal betale trafikkforsikringsavgift til staten. Dette gjelder alle kjøretøy under 7500 kilo, med ansvarsforsikring. Hvis kjøretøyet blir avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring. Du betaler trafikkforsikringsavgift til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen. 


Hvor mye utgjør trafikkforsikringsavgift til staten?

Avgiften fastsettes av Stortinget hvert år på samme måte som årsavgiften. Avgiften endres 1. mars hvert år. 

Fra 1. mars 2024 er avgiften:

  • Elektrisk bil, 3176 kroner 
  • Bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter, 2774 kroner
  • Dieselbiler uten partikkelfilter, 3325 kroner
  • Motorsykkel, 1909 kroner
  • Veterankjøretøy, moped, traktor, elektrisk drosje, snøscooter m.fl., 135 kroner 

Avgiften legges automatisk til på regningen for forsikringen din når et kjøretøy blir registrert. 


Gir endringen høyere avgift?

Avgiften skal fortsatt fastsettes av Stortinget i statsbudsjettet. Frende står kun for innkrevingen. 


Hva skjer om jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgift?

Hvis du ikke betaler regningen for forsikring og trafikkforsikringsavgift, vil forsikringsselskapet sende en betalingspåminnelse. Hvis denne ikke betales får du tilsendt en avslutningsfaktura og forsikringsforholdet opphører. Dette kan bety at kjøretøyet ditt blir avskiltet i en veikontroll. 


Jeg har en bil som blir veteranbil i 2024. Hva skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift til staten?

Kjøretøy som i løpet av 2024 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy per 1. januar 2024. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift fra og med 1. januar 2024 for veterankjøretøy. Denne satsen er per i dag lavere enn for diesel- og bensindrevne kjøretøy. 

Våre forsikringer