IT og teknologi

Frendes fagforum

David.JPG
Det eldgamle laugsvesenet har gjenoppstått i Frende, som et forum for deling og inspirasjon på tvers av teamene. 

IT-avdelingen til Frende er fordelt på åtte kryssfunksjonelle team. I hvert team sitter det folk med ulike roller. Utviklere, produktutviklere, UX/UI-designere og testere. På tvers av teamene har vi egne laug. Dette er selvorganiserte og ansattdrevne fagforum som er spesifikt rettet mot de ulike rollene. Vi har seks egne laug, deriblant kodelaug, testlaug og UX-laug. 

- Laugene møtes regelmessig og er en møteplass der vi blant annet diskuterer relevante problemstillinger knyttet til fag og pågående arbeid, sier systemutvikler David Ed Mellum. 

- Møtene starter gjerne med at noen holder et ti minutters foredrag om et tema det er interesse for. 


Møter ved kaffeautomaten 

Ifølge ordboka er et laug en "sammenslutning av håndverksmestrer innenfor samme fag på et sted", og det er en ganske presis definisjon av hvordan laugene til Frende fungerer. Som en kuriositet kan vi jo nevne at laugsvesenet ble opphevet ved lov i Norge i 1866, så IT-avdelingen i Frende har vel egentlig bare gjeninnført en eldgammel organisasjonsform? 

David protesterer lett og presiserer at inspirasjonen ligger mer i navnet enn i måten de gamle laugene var organisert på. 

- Deling av kunnskap, kompetanse, erfaringer og nyttige triks er en av hovedfunksjonene til laugene, men vi skal også inspirere hverandre, sier David, og legger til at det også finnes mindre formelle – og minst like viktige – arenaer der kunnskapsdelingen foregår. 

- Terskelen for å spørre folk om råd eller diskutere fag, er veldig lav på avdelingen. Det er en iver etter å hjelpe hverandre frem. Det er ikke uvanlig at det samler seg en fin flokk foran kaffeautomaten i fellesområdet. Dette er den møteplassen folk besøker hyppigst, og her prater vi om stort og smått. Vi deler kunnskap, løser problemer og prater generelt sett mye tull og tøys. 

Våre forsikringer