IT og teknologi

Kontinuerlig utvikling siden 2007

ThorHolm.JPG
Frende har helt siden starten satset på egenutviklede systemer.  

Thor Holm ble ansatt som leder for IT utvikling i november 2007, noen måneder før vi skulle ut og erobre forsikringsmarkedet. Hans første jobb var å sørge for at webapplikasjonen til Frende var oppe og gikk da den skulle. 

- Vi hadde allerede inngått en avtale med FDC, et dansk selskap som har spesialisert seg på IT-løsninger for forsikringsbransjen. Kjernesystemet til FDC er bygget slik at det ligger noen regler i bunn som du må følge, men systemet stiller også krav om at saksbehandlerne selv må kunne masse lover og regler om forsikring, sier han. 


Knapp tid 

Thor jobbet i Sbanken før han kom hit, og der hadde han, fra IT- og utviklersiden, ansvaret for nettbankløsningen. Han kunne mye om å bygge gode systemer, men lite og ingenting om forsikring. 

- FDC hadde ingen god plattform vi kunne selge produktene våre fra, så vi ble raskt enige om at vi måtte ha et egnet forsystem til dette. Vi skulle begynne med salg tidlig i mars, så vi hadde ikke mer enn tid og vei. 

Frende hyret inn flere gode utviklere, og Thor fikk jobben med å styre prosessen. Læringskurven var bratt, tiden knapp og koppene med kaffe mange. 

- Vi jobbet mye, men det var godt driv og god stemning i gruppen. Mye handlet om å forstå hva som var godt nok, sier Thor. 


Rettet feil på bakrommet 

Å forstå hva som er godt nok, er viktig når du jobber med systemutvikling. På vårparten skjønte Thor at de nærmet seg noe. Salgssystemet Rådgiverweb ble tatt i bruk påsken i 2008. 

- Jeg husker at vi kalte rådgiverne inn til et opplæringsmøte, men vi var forsinket med to timer. Vi satt på bakrommet og prøvde å rette alle feilene som dukket opp underveis under lanseringen, forteller Thor. 

- Det første året brukte vi på å få systemet stabilt nok, men det er jo sånn det er. Systemer utvikles og forbedres kontinuerlig. Det dukker opp feil som må rettes, og nye funksjoner legges til. I begynnelsen hadde vi et minimum antall produkter tilgjengelig, men dette utvidet vi fortløpende. 


Pionerarbeid 

Prosjektet ble møtt med en viss skepsis i begynnelsen. Var det ikke risikabelt å lage et system for salg av forsikringer fra bunn av? Tenk om det ikke funker! 

- Vi tok avgjørelser hele tiden. Ledelsen måtte bare stole på at vi visste hva vi holdt på med. Men sånn er det gjerne i startups. Mye skal på plass fort, og da er det ikke tid til overordnet detaljstyring. 

Og funket, det gjorde det. Utviklerne laget et system med innbakte lover og regler som forenklet salgsprosessen, som gjorde at saksbehandlerne i mindre grad måtte kunne tunge regelverk inngående.

Eierbankene til Frende geniforklarte rådgiversystemet, og ledelsen var storfornøyde. 

- Vi kom med en webapplikasjon som senket terskelen for de som selger forsikringer. De var ikke lenger avhengige av å ha gjennomført forsikringshøyskolen, de fikk støtte fra systemet underveis i saksbehandlingen.  

Frende var fremoverlente og fremtidsrettede i 2007 og 2008, og det jobber vi hardt for å fortsette å være. Vi utvikler stadig nye systemer, vi vedlikeholder gamle systemer, og vi styrer på den måten alltid våre egne prosesser. 

- Rådgiverweb er fortsatt et av våre viktigste systemer, selv om vi har utvidet og forbedret det hele veien. Det inneholder fortsatt deler av den jobben vi gjorde helt i begynnelsen, sier Thor, som i dag er virksomhetsarkitekt hos Frende. 

Våre forsikringer