IT og teknologi

Ti år med DevOps

Christine.JPG
I år er det ti år siden Frende begynte med DevOps. Det angrer vi ikke på. 

I dag er DevOps og smidighet selvfølgelige måter å jobbe på i Frende. Teamene våre har eierskap til hele prosessen, fra idé via utvikling til drift. Vi utvikler, tester, endrer, prodsetter, får feedback, endrer, tester, og så videre. Vi overvåker at systemene fungerer som de skal. Det er en kontinuerlig prosess. 

- Vi effektiviserer oss selv, vi lager bedre kvalitet, og samtidig tar flere ansvar, sier Christine Wald-Jacobsen, utviklingsleder på IT. 


"If it hurts, do it more often"

For ti år siden var DevOps det store samtaleemnet i IT-miljøer. Det ble møtt med både begeistring og skepsis. Det var et brudd med den innarbeidede måten å tenke på. Før satt ofte utviklere og drift hver for seg, men nå skulle avstanden - både fysisk og mentalt – bli kortere. Vi skulle prodsette oftere, og flere skulle få eierskap til større deler av prosessene. 

ThorHolm.JPG- Frem til 2012 jobbet vi på den tradisjonelle måten. Når kjernesystemene våre kjørte store oppdateringer og releaser en gang iblant, hadde vi mange folk på jobb i helgene. Vi testet og testet, prøvde å finne ut hvorfor ting ikke fungerte, forteller Thor Holm (bilde). 

I dag er han virksomhetsarkitekt hos Frende, men den gang var han utviklingsleder for IT-avdelingen. 

- John Arild Tørresdal, arkitekten vår som jeg hadde stor tillit til, kom til meg og argumenterte for at vi burde gå i gang med DevOps. Vi lot det modne over tid, og nærmet oss stegvis slik at vi kunne få erfaringer og muligheten til å justere prosessen underveis, sier Thor Holm. 

- Var vi først i Norge? 

- Det vet jeg ikke, men vi var i hvert fall blant de aller første. Vi hadde jo sett at vi var kommet dit at vi kunne prodsette oftere. Mantraet var: “If it hurts, do it more often”. Vi gikk fra fossefallsmetoden til å ville gå i produksjon hele tiden. Men skulle vi klare dette måtte vi automatisere, og det endte opp med at Tørresdal utviklet et eget verktøy skreddersydd for formålet. 


Condep

Verktøyet fikk navnet ConDep og støttet automatisk produksjonssetting for Micosoft sin Windows-plattform.  

- Miljøet på huset fikk et veldig godt rykte og mye god omtale ute i utviklermiljøene da vi klarte å automatisere produksjonsløpet vårt. Vi tiltrakk oss mye kompetanse, og mange selskaper ville gjerne lære av oss, forteller Bjørn-Erik Gjerde, driftsansvarlig for IT. 

- Det var jo en forståelse av et konsept og en tankegang som vi faktisk opplevde at virket. Det var veldig tilfredsstillende, sier Thor. 

- Antall feil i produksjonen gikk kanskje ikke ned, men de ble jo løst med en gang. Vi fanget opp feilene fort, fordi vi hadde automatisert prosessene våre. Hvis vi koder noe i dag, og det går i produksjon i morgen, så vil vi ha det vi har gjort så friskt i minnet at vi raskt vil vite hva det er som forårsaker eventuelle feil. Hvis du automatiserer masse små deler, øker du også kvaliteten.  

For tiden holder vi på å bytte ut ConDep med Red Hats Ansible Automation Platform, som blant annet støtter alle operativsystemer. 

- At vi har brukt det så lenge, viser egentlig bare hvor robust dette har vært, sier Bjørn-Erik. 


Vil ikke tilbake 

Nå er ikke DevOps bare en arbeidsmetodikk, det er også en filosofi, en helhetlig måte å tenke på som river ned skillet mellom avdelinger, fører til økt samarbeid, kunnskapsdeling, forbedrer arbeidsflyten og effektiviteten. 

- DevOps er en mentalitet som utvikler seg over tid, sier Christine. 

- Vi har endret fokus, vi har brukt mye tid og energi på å få dette på plass, det har nok vært slitsomt innimellom, men jeg tror ikke at noen ville ha gått tilbake til det som var før. 

Våre forsikringer