Tips og råd

Dette kortet må du huske til Europa-ferien

Helf-o-kort

Alt dette snakket om Europeisk helsetrygdkort. Hva er det egentlig? Og hvorfor trenger du det i tillegg til reiseforsikring?
Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som landets egne statsborgere. 

- Kortet er beviset ditt på at du har rett på samme behandling som innbyggerne i landet du besøker. Det er gratis og enkelt å skaffe seg, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring.

Europeisk helsetrygdekort, kan utstedes av Helsedirektoratet til alle som er medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her, i et annet EØS-land eller i Sveits.


Dekker ikke alle utgifter

- Du bør alltid ha reiseforsikring i tillegg, fordi helsetrygdekortet ikke dekker medisinske utgifter i mange land. Dessuten dekker helsetrygdekortet aldri ekstrautgifter til hjemtransport, hotell for pårørende og lignende, som en reiseforsikring kan dekke, sier assistansesjef Gry Monica Hellevik hos Falck Global Assistanse, som er eneste reisealarmsentral med base i Norge.

Slik får du Europeisk helsetrygdkort

I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige, derfor er det anbefalt at du har en reiseforsikring i tillegg til Europeisk helsetrygdkort. 
 
- Noen offentlige sykehus i Europa krever at du har med deg helsetrygdekortet når du innlegges på sykehuset, selv om du fremlegger gyldig reiseforsikringsbevis. Det kan også hende at enkelte krever deg for egenandelen, sier Slettemoen.

Du kan altså ende i en situasjon der du får behandlingen, men ikke dekket kostnadene du har.

- Det kan fort bli dyrt. Vi har allerede hatt enkeltsaker med utbetaling på over to millioner kroner etter sykdom og ulykke i utlandet, sier Slettemoen i Frende, og opplyser at hver sjette nordmann bruker reiseforsikringen sin hvert år.


Forskjellig standard

Ikke alle land har offentlige sykehus med like høy standard som vi er vant til i Norge.

- I land hvor de offentlige sykehusene holder en lavere standard, foretrekker du gjerne et privat sykehus. Og på private sykehus må du selv betale for behandlingen. Reiseforsikringens alarmsentral kan da stille betalingsgarantier slik at du slipper å legge ut noe selv, sier Hellevik i Falck Global Assistance.

- Hvis du trenger behandling som reiseforsikringen din ikke dekker, vil du med Europeisk helsetrygdkort få nødvendig helsehjelp på offentlige sykehus i et EØS-land. I land med gode offentlige helsetjenester i Europa som for eksempel England eller Nederland, kommer du langt med et Europeisk helsetrygdkort for det medisinske, sier Falck-eksperten. Selv om Storbritannia skal forlate EU gjelder kortet fortsatt i landet.


Du kan søke refusjon

Har du som privatperson fått nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land og har lagt ut penger for dette selv, kan du søke refusjon hos Helfo.

- Ofte refunderes ikke hele beløpet. Prinsippet er at det refunderes etter hva en tilsvarende behandling ville kostet i Norge. Her vil reiseforsikringen ofte dekke alt, eller det som gjenstår, opplyser Slettemoen. 

- Reiseforsikringen gir deg i tillegg tilgang til en døgnåpen alarmsentral, som kan organisere ambulansefly og hjemtransport med eller uten medisinske ledsagere og dekker materielle tap. Det vil også være medisinsk personell som overvåker behandlingen og ser til at du får riktig og nødvendig behandling, sier Hellevik. 

Har du kort? Sjekk at det er gyldig 

Det lille kortet får enkelt plass sammen med bankkortet ditt. Det kan ta ti til 14 virkedager å få kortet, som leveres til deg i posten.

Europeisk helsetrygdkort er gyldig i tre år, så hvis du har et kort allerede, sjekk at det fortsatt er gyldig i god tid før avreise.

- Husk også at om du blir innlagt på sykehus i Europa og har glemt å ta med deg Europeisk helsetrygdkort, kan du ringe alarmsentralen til din reiseforsikring. Da vil du få hjelp med å skaffe dokumentasjon (hasteblankett) fra Helfo til sykehuset. Helfo vil da dekke de medisinske utgiftene, mens reiseforsikringen dekker det du ellers har krav på, sier assistansesjef Gry Monica Hellevik i Falck Global Assistanse.

På engelsk kalles Europeisk helsetrygdkort for European Health Insurance Card (EHIC). 

Helfo
Husk både Europeisk helsetrygdkort og reiseforsikring når du skal på tur.

Reise lenge eller langt?

- Er det tilstrekkelig med reiseforsikring i land der Europeisk helsetrygdkort ikke gjelder, altså utenfor EU-/EØS-området? 

- Ja, det er det, sier Gry Monica Hellevik.

Hun forteller også at det er mulig å tegne frivillig medlemskap i Folketrygden om man skal bo i utlandet (utenfor EØS) i lengre perioder. Mange arbeidstakere som jobber utenlands og pensjonister velger dette.

- Studenter i USA med støtte fra Lånekassen og studenter som har tegnet frivillig medlemskap i Lånekassen har utvidet stønad, sier hun. 

Våre forsikringer