Bedrift

Brannsikkerhet i borettslag og sameier

Rune4.jpg

Visste du at desember er måneden med flest branner i året? Med riktig utstyr og jevnlige kontroller kan du sørge for bedre sikkerhet for beboerne i sameiet eller borettslaget.

Med mørketid og mye hygge inne, finner du både tente lys og elektrisk pynt i mange hjem nå. Vi har samlet noen råd til alle med ansvar for brannsikkerheten i borettslag og sameier.

Brannvern som regelmessig rutine
Styret bør gjennomføre jevnlige kontroller av elektriske systemer og sprinkleranlegg. Jens Jensen, risikovurderer i Frende Forsikring forklarer:

- Styret bør gjøre avtaler med fagfolk for el-kontroll med termografering, inspeksjon av tak og inspeksjon av røropplegg minst hvert tredje år. Kontroll av slukkeutstyr er også veldig viktig, og dette bør gjøres årlig. Disse tiltakene vil forebygge skader og bedre sikkerheten til alle beboere.

Visste du at brannslukkeren går ut på dato?

Både pulver- og skumapparat har begrenset levetid. Derfor bør alle brannslukkere sjekkes jevnlig og byttes ved utløpsdato, les mer her.

Alle skal ha røykvarslere og slukkeutstyr
Styret bør sørge for at det finnes fungerende røykvarslere og slukkeutstyr i hver boenhet. Både slukningsapparat og røykvarslere har faktisk begrenset levetid, så det er også viktig at styret sitt sikrer at disse blir byttet ut.

- Styret bør også oppfordre beboerne til å delta i brannforebyggende tiltak, forteller Jensen. Blant annet kan dette innebære å hjelpe beboerne med å installere fungerende røykvarslere eller sjekke at slukkeapparatene ikke er tomme eller defekte. Batteriene må også byttes årlig, og det kan være lurt å oppfordre til å gjøre det på røykvarslerens dag 1. desember. Dette er spesielt viktig for borettslag og sameier uten sammenkoblede varslingssystemer. 

Borettslag og sameier med felles brannvarslingssystem bør også jevnlig sjekke branntavlen (ofte ved inngangen) for feilmeldinger. 

Fellesområder er også utsatt for brannfare
Styret har også ansvar for fellesområder og bør sørge for at de er i god stand og har riktig varslings- og slukkeutstyr. I tillegg må det finnes en evakueringsplan som er kjent for beboerne. Alle rømningsveier må også være fri for hindringer til enhver tid. Alle slike tiltak bør dokumenteres, og det kan være lurt å gjøre en brannøvelse med alle beboere for å være sikker på at de er kjent med evakueringsplanen.


Hold et ekstra øye på julepynten
Fordi brannfaren øker så tydelig på denne tiden av året, er det lurt å informere beboere om ekstra forsiktighet rundt levende lys og julepynt. Lysestaker, adventsstjerner i papp og annen småelektronikk bør ikke stå på døgnet rundt. Hvem er det du lyser for når du sover?

 

Her er noen gode råd du kan dele:

Våre bedriftsløsninger