Tips og råd

10 råd for branntrygg peiskos

Mann slapper av med fyr i peisen

Ved å fyre riktig sikrer du deg mot brann, sparer penger og tar vare på miljøet. 

  1. Bruk tørr ved. Det brenner mye bedre og forurenser mindre. 
  2. Ikke legg i for mye ved om gangen – for mye ved skaper mindre varme. 
  3. Sørg for at du har riktig trekk i peisen. For lite frisk luft kan gi et sotbelegg i skorsteien som kan føre til pipebrann. 
  4. Tenn på fra toppen. I toppen er det bedre tilgang til oksygen og du får raskere oppvarming. 
  5. Ikke legg på ny ved før den gamle opptenningen er en haug med glør. 
  6. Sjekk hvilken type brensel ildstedet ditt skal ha. Les bruksanvisningen. 
  7. Ikke bruk aviser eller papp til å tenne opp i peisen. Det er ikke miljøvennlig og skaper mye aske. Bruk større vedkubber, noe mindre opptenningsved og tennbriketter. 
  8. Ikke fyr med trykkimpregnert materiale. Det avgir giftige gasser og kan skade ildstedet ditt. 
  9. Bruk aldri brennbare væsker når du fyrer i en vedovn. 
  10. Asken skal alltid oppbevares i en brannsikker beholder. 
 (Kilde: Bergen brannvesen og Frende Forsikring)

Våre forsikringer