Tips og råd

Astma hos barn

astma_frende.jpg

Astma er veldig vanlig, både hos barn og voksne. Slik kan Eyr-legen hjelpe. 

Astma er en kronisk betennelse i luftveiene, som ikke skyldes bakterier eller virus. 

Det er en såkalt inflammasjon som gjør luftveiene overfølsomme, slik at de trekker seg sammen. Resultatet blir trange luftrør. 

- Astma er en sykdom som vi kan få fra vi er spedbarn og inn i pensjonsalder. Forekomsten av astma økte i de fleste europeiske land mellom 1950-2000. De siste årene har økningen flatet ut, sier Theresa Franck, allmennlegespesialist hos Eyr. 

Eyr er en legetjeneste som er inkludert i barneforsikringen hos oss i Frende. Det betyr at du som barneforsikringskunde kan bruke appen helt gratis for å skaffe legehjelp til barnet ditt. Rett på mobilen eller nettbrettet

Flere gutter enn jenter får astma før de er ti år gammel. Etter puberteten forekommer astma litt oftere hos jenter og kvinner enn hos gutter og menn. 

Slik fungerer Eyr

Legens tips til astmatikere

Det er flere ting du og barnet selv kan gjøre for å bedre situasjonen:

 • Ikke oppsøk situasjoner dere tror kan utløse et astmaanfall. Eksempler: Passiv røyking, kald luft, husdyr, pollen. 
 • Tren regelmessig. Fysisk aktivitet bedrer lungefunksjonen. 
 • Før dagbok for å holde oversikt over anfallene. 
 • Få et personlig behandlingsskjema. Her kan blant annet egenkontroll av lungefunksjonen føres opp. 
 • Røyker den som har astma? Stump røyken. 

Dette kan Eyr gjøre for barnet

 • Vurdere om barnet har astma 
 • Vurdere behov for utredning 
 • Fornye faste medisiner
 • Henvise til spesialist ved behov 
 • Skrive legeeklæring
 • Rådgi foreldre om astma
 • Gi råd om røykeslutt 

Slik stilles diagnosen 

Hos større barn, ungdom og voksne stilles diagnosen gjennom symptomer, lungeundersøkelse og målinger av lungefunksjonen. Målingene kan si noe om hvor alvorlig astmaen er og om forandringen kan gå tilbake. 

Hos små barn eller personer som ikke kan utføre lungefunksjonsmålinger, vurderes diagnosen ut fra sykehistorien, undersøkelsesfunn og eventuell respons på behandling. 

- Barn med mild astma har gode prognoser. Opptil halvparten av barna blir kvitt sykdommen i puberteten, men sykdommen kan likevel komme tilbake i voksen alder. Voksne med mild astma har også gode prognoser. Med riktig behandling er livskvalitet, fysisk kapasitet og leveutsikt på samme nivå som hos friske personer, sier Theresa Franck i Eyr. 

Våre forsikringer