Tips og råd

Astma hos barn

astma_frende.jpg

Astma er veldig vanlig, både hos barn og voksne. 

Astma er en kronisk betennelse i luftveiene, som ikke skyldes bakterier eller virus. 

Det er en såkalt inflammasjon som gjør luftveiene overfølsomme, slik at de trekker seg sammen. Resultatet blir trange luftrør. Sykdommen kan starte fra vi er spedbarn og inn i pensjonsalder. 

Om du mistenker at barnet ditt kan ha astma, kan du kontakte en lege gratis på mobilen med barneforsikringen vår. Tjenesten er i samarbeid med Eyr, en digital legetjeneste som kan brukes av hele familien. 

Flere gutter enn jenter får astma før de er ti år gammel. Etter puberteten forekommer astma litt oftere hos jenter og kvinner enn hos gutter og menn. 

Dette kan Eyr gjøre for barnet

 • Vurdere om barnet har astma 
 • Vurdere behov for utredning 
 • Fornye faste medisiner
 • Henvise til spesialist ved behov 
 • Skrive legeeklæring
 • Rådgi foreldre om astma
 • Gi råd om røykeslutt 

Legens tips til astmatikere

Det er flere ting du og barnet selv kan gjøre for å bedre situasjonen:

 • Ikke oppsøk situasjoner dere tror kan utløse et astmaanfall. Eksempler: Passiv røyking, kald luft, husdyr, pollen. 
 • Tren regelmessig. Fysisk aktivitet bedrer lungefunksjonen. 
 • Før dagbok for å holde oversikt over anfallene. 
 • Få et personlig behandlingsskjema. Her kan blant annet egenkontroll av lungefunksjonen føres opp. 
 • Røyker den som har astma? Stump røyken. 

Slik stilles diagnosen 

Hos større barn, ungdom og voksne stilles diagnosen gjennom symptomer, lungeundersøkelse og målinger av lungefunksjonen. Målingene kan si noe om hvor alvorlig astmaen er og om forandringen kan gå tilbake. 

Hos små barn eller personer som ikke kan utføre lungefunksjonsmålinger, vurderes diagnosen ut fra sykehistorien, undersøkelsesfunn og eventuell respons på behandling. 

Våre forsikringer