Aktuelt

Du står aldri alene i en tvist

Kvinne ønskes velkommen til jobbintervju

Tvister er ubehagelig og vonde å stå i alene. Derfor har vi gratis mekling inkludert i flere forsikringer. 

Vi dekker meklingen med rettshjelpsforsikring som er inkludert i hus-, hytte- og innboforsikringen vår. Forsikringen finnes også i båt- og bilforsikringen, samt andre forsikringer for kjøretøy. 

8 av 10 saker løser seg med mekling og du slipper egenandel hvis du havner i en økonomisk tvist. 

Disse forsikringene har gratis meklingshjelp

Når du melder skaden din på nett huker du av på at du ønsker mekling. Så enkelt er det. Da går saken din videre til samarbeidspartneren vår, Mekle, som er eksperter på området. 


Send dokumentasjon 

For å komme i gang med saken trenger vi dokumentasjon på at du er i en tvist. Dokumentasjonen kan for eksempel være korrespondanse du har hatt med motparten som sier noe om hva tvisten handler om. 

Du sender dokumentasjonen til rettshjelp@frende.no 

Hvis du allerede har kontaktet advokat, men vil prøve mekling gjennom oss kan du bare si dette til advokaten din. Mekling er svært effektivt og de aller fleste sakene løses med mekling. 


Slik foregår mekling 

Meklingen gjennomføres av samarbeidspartneren vår, Mekle. De oppnevner en jurist eller spesialisert advokat som er sertifisert som mekler. 

De sørger for at du får fram synet ditt på saken, og at alle relevante dokumenter kommer på bordet. 

Selve meklingsmøtet avholdes digitalt, slik at du kan sitte hjemme og følge den. I etterkant av meklingen lages det en avtale som enkelt signeres med BankID av partene. 


Hvis mekling ikke løser saken

Hvis meklingen ikke fører fram har det ikke kostet deg noe som helst å prøve. Da kan du kontakte advokat for å få rettshjelp og forsikringen vår dekker fortsatt rettslige utgifter innenfor forsikringssummen du har. 

Da betaler du en egenandel på 4000 kroner pluss 20 prosent av det resterende erstatningsbeløpet. Den maksimale forsikringssummen for tvisten er 100 000 kroner. 

Og selv om meklingen er over, står vi selvsagt sammen med deg videre gjennom saken. 


Hvis du ikke vil mekle 

Du kan også velge å bruke advokat fra starten, uten å prøve mekling. Da betaler du egenandel og kan bruke advokat inntil beløpsgrensen i forsikringen din. Det er helt opp til deg, vi hjelper deg uansett hva du velger. 

Det er noen tvister som forsikringen ikke dekker. For eksempel straffesaker, tvister omkring yrke/erverv, samt arve- og familierettslige tvister. 

Våre forsikringer