Aktuelt

- Kjæledyreiere må stilles til ansvar

Katt forsikret i Frende ID-merkes

Sommeren har vært et mareritt for rekordmange dyr. - Nå er det på høy tid at ID-merking blir lovpålagt, sier Dyrebeskyttelsen Norge og Frende. 

- Stadig flere dyr blir forlatt eller kommer bort fra eierne. Dette er ikke en utvikling vi kan sitte stille og se på, sier produktsjef og dyrevenn Einar Brekken i Frende Forsikring. 

Eksplosiv økning

7415 familiedyr har fått hjelp fra Dyrebeskyttelsen Norge i løpet av 2017. Det viser tall fra foreningens lokalavdelinger. Dette er en økning på 27,6 prosent fra 2016. 

- Det er en skremmende og tragisk utvikling, sier Einar Brekken. 

6664 av dyrene som fikk hjelp i fjor var katter, 267 var hunder. Det er en økning på 26,3 prosent for katter og hele 147,2 prosent for hunder. 

Dyrebeskyttelsen krever tiltak

Nå krever Dyrebeskyttelsen Norge at det innføres obligatorisk ID-merking for dyr. 

- ID-merking av familiedyr er den eneste måten vi får plassert ansvaret for dyrets ve og vel der det hører hjemme; nemlig hos eier, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset. Hun mener kostnaden bør bæres av dyreeier og dermed blir et enkelt tiltak for god dyrevelferd. 

- Har man ikke råd til ID-merking av dyret sitt så har man ikke råd til å ha dyr, sier hun.

ID-merking kan gjenforene eier og dyr 

- Hvis noen finner katten eller hunden din kan ID-merking være helt avgjørende for om dere ser hverandre igjen eller ikke. Hvis dyret blir påkjørt og dør kan ID-merking gjøre at du faktisk får vite hva som har skjedd, sier Einar Brekken. 

Obligatorisk ID-merking vil også gjøre det enklere å spore opp og straffeforfølge dyreeiere som dumper dyr, mishandler eller vanskjøtter dyr. 

Eierne må stilles til ansvar

- ID-merking vil lette oppgaven til myndighetene med å identifisere og straffeforfølge de som mishandler og vanskjøtter dyr, og virke forebyggende mot fremtidig vold og vanskjøtsel, sier kommunikasjonsrådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge, Annette Bjørndalen Søreide.

Mer om ID-merking

Du kan lese mer om ID-merking, søke opp ID-nummer og se hvem som ID-merker på dyreid.no. Siden eies av Den norske Veterinærforening. 

Dermed vil ID-merking kunne føre til at dyrenes rettsvern blir styrket. 

- Det finnes verken villkatter eller villkaniner i Norge. Alle hjemløse dyr som får hjelp av oss er enten dumpet, bortkomne eller født ute av en allerede dumpet eller bortkommen mor, sier hun. 

Dyrebeskyttelsen Norge brukte nesten 17 millioner kroner å hjelpe dyr i nød i fjor. Over 11 av disse millionene ble brukt til veterinærbehandling og ID-merking. 

- Vår statistikk viser at tiden er overmoden for obligatorisk ID-merking av familiedyr, sier Søreide.

Så mange er savnet

 dyrebar.no kan du se hvor mange dyr som er rapportert savnet eller funnet i Norge. Trolig er mørketallene store.  


ID-krav for å få forsikring 

- I Frende har vi i flere år hatt ID-merking som krav for å kunne forsikre katter. Vi ser stor nytteverdi i et påbud og dette er et forslag vi stiller oss helhjertet bak, sier Brekken i Frende. 

Dyrebeskyttelsen Norge forstår kravet fra forsikringsbransjen. 

- Vi synes det er flott. Vi forstår at forsikringsselskap krever dette, og ønsker gjerne at alle forsikringsselskaper har dette som et krav – for å sette fokus på hvor viktig det er med ID-merking, sier Bjørndalen Søreide. 

At mange dyr i Norge trenger hjelp er ikke noe nytt. I 2009 ga Dyrebeskyttelsen Norge ut en rapport som viste at 3641 dyr fikk hjelp på ett år. Siden er antallet doblet. 

Slik ID-merkes dyr

Det vanligste er å bruke en mikrochip. Denne kan skannes av dem som finner det bortkomne dyret og sikre rask identifisering og gjenforening med eieren. 

- ID-merking er ikke smertefullt. Det kan sammenlignes med å få en vaksine for oss mennesker, sier Einar Brekken i Frende Forsikring.

Våre forsikringer