Innboforsikring

Med vår innboforsikring får du en forsikring som dekker mye. I tillegg kan du velge en veldig god uhellsdekning.

Nyhet! ID-sikring mot identitetstyveri
Fra 1. januar 2015, er Frende ID-sikring inkludert i innboforsikringen, uten ekstra kostnad. Les mer om ID-sikring

Best på pris
I Nettavisen sin prisoversikt er Frende gjennomgående billigst på innboforsikring blant forsikringsselskapene, både med og uten rabatter.

Opptil 17% i totalkunderabatt og 5% i lojalitetsbonus
Innboforsikring er en rabattgivende forsikring. For å oppnå 10% må du ha tre rabattgivende forsikringer og ved fem rabattgivende forsikringer oppnår du hele 17% i rabatt på alle dine forsikringer. Les mer under nyttig informasjon.
Uhellsforsikring dekker skade som følge av uhell. Denne forsikringen gjelder både hjemme og utenfor boligen i hele verden.
Uhellsforsikringen dekker plutselig og uforutsette skader på innbo. Omfatter: Uhell som skjer i boligen på forsikringsstedet inntil forsikringssummen for innbo. Uhell som skjer utenfor boligen i hele verden med kr 20.000. Uhell som skjer i forbindelse med boligbytte når man flytter selv med kr 100.000.  
Ingen egenandel ved tyveri hvis tyverialarm tilknyttet vaktsentral var i bruk på skadetidspunktet  
Det trekkes heller ikke egenandel på skade som alene rammer overspenningsvern, brannalarm eller innbruddsalarm.

Nyttige dokumenter

For å lese disse dokumentene trenger du en pdf-leser på maskinen din. Denne kan du laste ned her.