Par som sitter i sofa. Illustrasjonsbilde forsikring - kritisk sykdom

Rettshjelpsforsikring

I flere av våre forsikringer har du dekket rettshjelp hvis du havner i en tvist. 

Meld skade

Med vår rettshjelpsforsikring kan du ha rett på å få dekket utgifter i en tvistesak. Er tvisten din dekket av forsikringen, kan du velge om du vil ha gratis mekling eller få dekket deler av utgiftene til egen advokat.

Mekling uten egenandel

Frende samarbeider med Mekle, som har meklere med høy faglig kompetanse og lang erfaring innen tvisteløsningVed mekling får partene hjelp av en nøytral mekler til å løse saken gjennom en trygg prosess hvor begge parter blir ivaretatt. I sakene som mekles vil tvisten ofte løses raskere, rimeligere og enklere enn ved bruk av advokat. Har du allerede kontaktet advokat, kan du informere om at du vil prøve mekling først.

Hele 8 av 10 saker løser seg med mekling. Hvis meklingen ikke fører frem har det ikke kostet deg noe som helst å prøve, og den vil likevel ha en verdi ved at saken har blitt klarlagt. Den ordinære rettshjelpsdekningen vil fortsatt gjelde som normalt.

Refusjon av advokatutgifter

Velger du å bruke egen advokat kan rettshjelpsforsikringen dekke deler av utgiftene.
Egenandel ved innvilget rettshjelp er 4000 kroner, samt 20 prosent av de øvrige kostnadene. Forsikringen dekker maks 100 000 kroner.

Slik bruker du rettshjelpsforsikringen

Ønsker du å bruke forsikringen, må du sende inn en søknad med dokumentasjon på tvisten. Dette kan du gjøre ved å bruke vårt digitale skadeskjema eller ved å sende oss en e-post til rettshjelp@frende.no.

Vil  du prøve mekling, huker du av for det når du melder saken på nett. Du kan også registrere saken selv på Mekle sine sider. Det er Mekle som da vil håndtere saken din, og de vil kontakte Frende for å få bekreftet at du har forsikringsdekning. 

Ofte stilte spørsmål

Våre forsikringer