Tips og råd

Slik sikrer du båten din

Båt på sjøen
Tyveri av både båter og båtutstyr er typisk for sommeren. 

Forsikringsbransjen utbetalte over 540 millioner kroner etter skader på fritidsbåt i fjor, med en økning på 22 prosent både i antall og erstatning de siste to årene.

- Den fine båtsommeren i fjor ga også flere skader, sier Edmond Wold Gaulen, som er fagsjef båt i Frende. Tyveriskader sto for drøye ti prosent av skadene i 2018.

- Vær på vakt om du oppdager ukjente biler i båthavna på kveldstid, det kan være tyver som ser seg rundt. Det er ikke uvanlig med raid fra omreisende, velutstyrte bander, sier han. Lite er så surt som å få båtsesongen ødelagt av tyveri.

Millionerstatning

- Stadig flere sikrer båten godt, men erstatningene kom likevel opp i nesten 60 millioner kroner i fjor, forteller Gaulen.

Det er ofte enkle tiltak som skal til for å sikre båt og utstyr mot tyveri.

- Forlat i hvert fall ikke båten i et mørkt og avsidesliggende havneområde, og sørg for at motor og kostbart utstyr er godt merket, sier båtsjefen i Frende.

- En god løsning kan også være å låse mindre og mellomstore båter til brygga med en jernbeslått vaier og en kraftig forsikringsgodkjent hengelås, sier Wold Gaulen.


Stjeler alt som er løst

De fleste tyverier fra båt, er av utstyr og løsøre.

- Små påhengsmotorer bør du ta med hjem, bensintanken også. Større motorer låser du med spesiallås. Ett tips kan også være å fjerne en motordel, som gjør den umulig å starte. Sørg også for at alle luker og dører er låst, og ikke la attraktivt utstyr ligge fremme, sier Edmond Wold Gaulen.

- I noen båter kan du i dag til og med klikke av rattet, det er god tyverisikring, mener han. Han anbefaler også å installere sporingsutstyr.


Skremmer tyvene 

- Det finnes mye godt og etter hvert rimeligere elektronisk sporingsutstyr til båt, også eiere av mindre båter bør forhøre seg om slik sikring. En alarm med skikkelig sirene, vil også kunne skremme tyvene, så båten din får ligge i fred, sier Edmond Wold Gaulen.

Forsikringsselskapene gir rabatt, dersom du har båten liggende i en havn med organisert vakthold. Både politiet og forsikringsselskapene anbefaler at du tar bilder av båten. Det vil gjøre det lettere for politiet å etterlyse båten, om den blir stjålet.

TIPS: Gode råd mot båttyveri

 • Bruk båthavner som har etablert vakthold
 • Foreta selv hyppig tilsyn med båten
 • Ta med deg verdisaker når båten forlates
 • Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten
 • Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger
 • Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk
 • Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag
 • Fjern løs bensintank, eller lås denne inn
 • Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri
 • Tyverialarm finnes i mange varianter, spør forsikringsselskapet om råd
 • Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap
 • Sørg for å ta bilder av båten 

Kilde: Finans Norge

Våre forsikringer