IT og teknologi

Fremtidsrettet og fremoverlente

Hallvard.JPG

- Er du god til å samarbeide og flink til å lære, må du gjerne ta kontakt, sier Hallvard Natvik. 
Han er IT-direktør i Frende og leder en avdeling i utvikling. En avdeling som vokser og trenger nye folk. I dag jobber 90 teknologer hos Frende. 65 er fast ansatt, 10–15 er konsulenter, resten jobber med analyse, AI/ML og roboter i andre deler av selskapet. 

- Vi ser først og fremst etter folk med bakgrunn som utviklere akkurat nå, sier han. 

- Gode samarbeidsevner er viktig. Ingen jobber alene her, alle jobber i team. Evnen til å lære er også en egenskap vi setter høyt. 

Mye å sette seg inn i 

Vi forventer selvfølgelig ikke at folk kan forsikringsbransjen når de kommer hit, noe blir det jo å sette seg inn i. Derfor har vi gode rutiner for onboarding, er trygge på at nyansatte blir tatt vare på, og at de får en fin introduksjon til arbeidshverdagen hos oss. 

- Som ny må du lære deg teknologien vi bruker, systemet du skal jobbe med, samspillet med de øvrige systemene og Frende sin metode og utviklingsprosess. Vi er opptatt av at utviklerne også lærer forretningen vår, slik at de klarer å se sammenhengene mellom jobben de gjør og selskapets strategi og resultater. Du får også en grunnleggende innføring i forsikringsfaget, sier Hallvard. 

Forsikring er kanskje en ny verden for mange, men deling av kunnskap er en del av kulturen på huset. Det finnes alltid noen du kan spørre om hjelp. Og hvis det brukes et annet programmeringsspråk enn du er vant til, så ligger det i en utviklers natur å raskt lære seg nye ting. 

- Vi har et romslig kursbudsjett, og bruker tid og ressurser på kompetanseutvikling, sier Hallvard. 


Jobber med folks økonomi og sikkerhet  

Han trekker frem det høye fokuset på kvalitet i alle ledd. Vi jobber med folks økonomi og sikkerhet, så ingenting kan eller skal overlates til tilfeldighetene. Kundene skal være trygge på de tjenestene vi leverer. 

- Hvis du jobber med en applikasjon i forbindelse med Tour de France, må denne uansett være ute før starten. Du kan ikke utsette den i tre uker fordi det er noen bugs. Vi må være sikre på at prisene våre, oppgjørssummer og transaksjoner er riktige. Dette sikrer vi ved å dele alle oppgaver opp i mindre biter, slik at de kan prodsettes hver for seg. Og det skjer hele tiden. Vi prodsetter gjennomsnittlig 22 ganger om dagen, sier Hallvard. 

- Vi jobber med det som kalles continuous deployment, og teamene våre leverer store og små endringer kontinuerlig. Vi jobber smidig i alt vi gjør, sier han. 


Frihet under ansvar 

Frende er fremtidsrettet og faglig fremoverlente. Vi er en trygg og fleksibel arbeidsplass, en teknologibedrift med godt samarbeid, et inspirerende arbeidsmiljø og med høy teknologisk kompetanse. Vi er konkurransedyktige på lønn, og tilbyr en totalpakke med svært gode pensjons-, boliglåns- og forsikringsordninger. I spørreundersøkelser trekker de ansatte alltid frem at de føler at de gis tillit og at de har frihet under ansvar. 

- Vi måler ikke våre ansatte i særlig grad. Vi stoler på og vet at de utfører jobbene de er satt til, og vi ser at tillit skaper resultater, sier Hallvard Natvik. 

Våre forsikringer