IT og teknologi

Fremtidens måte å lagre data på

PaulAustrem.JPG
Frende var et av de første selskapene i Norge som tok i bruk event sourcing. 

Ved første øyekast kan event sourcing virke som en arkitektur noen har laget for å gjøre noe enkelt så komplisert som overhodet mulig. I utgangspunktet handler dette nemlig bare om hvordan vi velger å lagre data. 

- Konseptet er enkelt, men mer krevende å kode, forteller Paul Austrem, løsningsarkitekt hos Frende. 


Har gått gradene 

Paul begynte å interessere seg for data allerede i seksårsalderen, og som 14-åring begynte han med programmering for å få bilene til å kjøre raskere i et dataspill han hadde begynt å bli lei. Han har gått gradene innenfor akademia og har blant annet en doktorgrad i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har jobbet som konsulent, og i 2010 begynte han i Frende. 

- Jeg fikk raskt motbevist fordommene mine da jeg begynte i forsikringsbransjen. Jeg fikk bryne meg på mye nytt helt fra starten av, og jeg ble overrasket over hvor faglig fremoverlente IT-avdelingen til Frende er.   

Paul liker en utfordring, han liker at oppgavene har et akademisk tilsnitt, at de pirrer de små grå, og event sourcing gir ham denne utfordringen. 

- Noe av det jeg liker med jobben hos Frende, er at lederen min forstår at jeg driver med kunnskapsarbeid mer enn produksjonsarbeid. Han gir meg den friheten jeg trenger for å løse oppgavene på best mulig måte - når det gjelder hvor, når og hvordan jeg jobber - så lenge arbeidet mitt gagner Frende. 

Denne friheten, mener Paul, er en naturlig konsekvens av måten Frende jobber på. Vi har adoptert flere prinsipper fra agil/smidig systemutvikling, og de kryssfunksjonelle teamene jobber i stadig større grad som selvgående enheter. Innad i de ulike teamene løser vi oppgavene på den måten vi selv finner mest hensiktsmessig. Og Paul mener at event sourcing er skreddersydd for teamarbeid. Dette er en metode som, i stor grad, krever at utvikleren ikke bare forstår det tekniske, men også forretningssiden av systemet som utvikles. 


Lagrer alt 

At Paul og Frende ivrer for event sourcing handler ikke bare om at vi synes at det er utfordrende og spennende; event sourcing er først og fremst en nyttig og relevant måte å lagre data på, og det er et godt utgangspunkt for videre jobbing med de lagrede dataene. 

For å forstå hva event sourcing innebærer, kan det være greit å vite noe om alternativet. Det vanlige er å lagre data i den tilstanden de befinner seg i på langringstidspunktet. Dataene vi lagrer er altså øyeblikksbilder av hvordan dataene så ut sist gang de var i bruk. Skjer det noe med disse dataene, oppdaterer vi dataene og lagrer på nytt. Dette er en gangbar og innarbeidet metode som gjerne kalles CRUD, men den forteller oss bare noe om hvordan dataene er nå og lite eller ingenting om hvorfor dataene er blitt som de er. 

Når vi bruker Event Sourcing, lagrer vi alle hendelsene som er knyttet til, for eksempel, en sak, en person eller en vare. Disse dataene kan vi ikke endre i ettertid, de fungerer som en slags logg, og de gir oss muligheten til å forstå hvorfor dataene er som de er. 


Hånd i hanske 

Vi skal ikke grave oss for dypt ned i det tekniske, bare konstatere at dette er komplisert og at bruksområdene er mange. 

- I Frende har vi holdt på med dette i ni år, først og fremst i systemene på oppgjørsavdelingen vår. Hvis en kunde er misfornøyd med en sak, kan vi følge alle hendelsene i saken, og avklare om det er gjort noen saksbehandlingsfeil i prosessen. Til syvende og sist er dette bra både for oss og kunden. Event sourcing kan også fungere som en logg som holder vann juridisk. 

Paul tror og håper at bruken av event sourcing kommer til å øke stort i årene som kommer. Han mener blant annet at denne metoden går som hånd i hanske sammen med kunstig intelligens og maskinlæring. 

- Event sourcing gir oss muligheten til å analysere kundeadferd og følge kundereisen på en helt annen måte enn tidligere. Hvis vi, rent hypotetisk, mister mange bilforsikringskunder i løpet av kort tid, kan vi gå tilbake og se etter et mønster. Hvis disse kundene hadde andre delte hendelser forut for oppsigelsen så kan det brukes til å predikere tilsvarende adferd hos andre kunder, og vi som selskap kan ta proaktive grep for å forhindre at det skjer en gang til, sier han. 

Våre forsikringer