Aktuelt

Pass på – i dag er den store kollisjonsdagen

Fronten på bil som har kollidert

I dag krasjer vi bilene våre for over 36 millioner kroner. 15. desember er årets verste dag for bilsmeller. 

Beregninger fra Frende Forsikring viser at det slett ikke er de aller siste dagene før julaften at vi krasjer mest. Rundt 2400 biler bulker og kolliderer over hele landet i dag. 

- 15. desember i fjor var den dagen det var flest smeller hele året. Og det har vært den verste dagen i desember tre år på råd, sier Roger Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende. 

15. desember har en økning i antall skader på hele 50 prosent i forhold til uken før og etter. 

Tall fra Finans Norge viser at eneulykker og påkjørsel av parkert kjøretøy sto for nesten halvparten (48,2 prosent) av skadene den 15. desember i fjor. 

Hastverk er lastverk

- Tallene har helt klart en sammenheng med at det er en av de travleste handledagene. Folk skal gjøre de siste innkjøpene før jul, gjerne kombinert med at det er dårlig vær og mørkt ute, sier Ytre Hauge. 

Kjøring inne på trange parkeringsplasser med mange biler som rygger inn og ut og mange fotgjengere er medvirkende. 

- At vi i tillegg har dårlig tid og vi skal innom mange steder i løpet av en handlerunde gjør også at sjansen for småbulker og kollisjoner øker, sier Ytre-Hauge. 

Faktisk har 15. desember en økning i antall skader på hele 50 prosent i forhold til uken før og etter, ifølge Frendes analyser. 

Dette var de vanligste skadetypene 15. desember 2016

  1. Eneulykke – 29,3% 
  2. Påkjørt parkert kjøretøy – 18,9% 
  3. Rygging – 12,8% 
  4. Ukjent/uoppgjort – 10% 
  5. Påkjørt bakfra – 8,6 

Kilde: Finans Norge

Lite kollisjoner på nyttårsaften

De roligste dagene i julemåneden er julaften, 1. juledag og nyttårsaften. Disse tre har til sammen færre skader enn kollisjonsdagen 15. desember, viser tall fra Frende.

- 1. juledag er den dagen med desidert færrest bilskader. Mindre enn 1 prosent av alle bilskader i desember skjer denne dagen, forteller fagsjefen og forklarer det med at roen har senket seg, det er lite trafikk og svært få steder holder åpent. De få som da er ute har ofte veiene for seg selv, og da er det naturlig at dette er en rolig dag på kollisjonsfronten. 

- Mer overraskende er det kanskje å se at nyttårsaften er blant de dagene med færrest bilskader i julemåneden, men mange lar nok bilen stå hele denne dagen, sier Roger Ytre-Hauge. 

Statistisk sett er det altså lurere å la bilen stå i dag enn andre dager, men hvis du skal ut på veiene har fagsjefen i Frende et par råd han vil at du skal ta med deg. 

- Rygg inn på parkeringsplassen. Da har du mye bedre oversikt når du har fylt bilen med julegaver og skal ut igjen fra kjøpesenteret. Sørg også for at du har skrapt rutene ordentlig for eventuell is og snø, slik at du har god sikt ut vinduene før du kjører, sier Roger Ytre-Hauge. 

Våre forsikringer