Ta vare på dine nærmeste

Gi de viktigste i livet ditt økonomisk trygghet om det verste skulle skje. 

Gi de viktigste menneskene i livet ditt økonomisk trygghet hvis du skulle falle fra. 

Hvis du dør slutter ikke regningene å komme. Banken vil fortsatt forvente innbetaling av sine avdrag og renter på huslånet fra dem som sitter igjen. Har de etterlatte råd til å beholde huset hvis du dør og halve inntekten faller bort over natten? 

Den enkle løsningen på disse vanskelige og ubehagelige problemstillingene er livsforsikring, også kalt dødsfallforsikring. Den kan gjøre at de etterlatte kan beholde huset, og at barna slipper å bryte opp fra sine vante rutiner, skole og bomiljø. Med en slik forsikring kan de etterlatte klare å betjene lån og faste utgifter med én inntekt, heller enn to. 

Frende sin livsforsikring dekker alle dødsårsaker uansett om årsaken er sykdom eller ulykke. Forsikringen er en engangsutbetaling og det er du selv som velger størrelsen på forsikringssummen. Du velger også hvem som skal motta pengene. De fleste velger å la pengene gå til ektefelle eller barn. 

Det er også godt å vite at vår livsforsikringen gjelder over hele verden. Du kan altså bo hvor du vil, det eneste kravet er at du må være medlem i Folketrygden når du kjøper forsikringen. 

Hvis du er singel og uten barn trenger du normalt ikke denne forsikringen.