Produktinformasjon (IPID)

IPID (Insurance Product Information Document) er standardiserte produktark med kortfattet informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. 

Vilkar.png

Kjøretøy

Landbruk

Bedriftsforsikringer

Reise

Liv og helse