Dekker alle dødsårsaker

Vår livsforsikring er enkel og god. Det er godt å vite den dagen den trengs. 

Vår livsforsikring er enkel og god.

Alle dødsårsaker er dekket under livsforsikring (også kalt dødsfallsforsikring) i Frende. Du står også helt fritt til å bestemme hvem som skal motta pengene. De fleste velger å la pengene gå til ektefelle/samboer eller barn som skal sikres økonomisk, men dette er altså helt opp til deg.

Husk at det du har avtalt med oss vil overstyre et eventuelt testamente.