Bedrift

- Garantiforsikring gir oss økonomisk frihet

Daglig leder Bjergabygg AS
Garantiforsikring gjør det mye enklere å utføre jobben for entreprenørene i Bjergabygg AS. 

Denne løsningen gjør at vi får avsluttet prosjektregnskapet etter hvert som prosjektene overleveres. Vi slipper å dra med oss kostnader i fem år etter at et prosjekt er overlevert, sier daglig leder Tor Erland Asdahl. 

Bjergabygg AS er en tradisjonsrik mesterbedrift som i tiår har jobbet med utvikling og salg av arkitekttegnede eneboliger, rekkehus og feltutvikling i Rogaland. 


Slipper store panteheftelser 

Panteheftelser kan bli omfattende for mange bedrifter. Derfor er det av stor betydning at det ikke stilles samme pantekrav med garantiforsikring. 

- Det gir oss større økonomisk frihet og vi kan fortsatt oppfylle lovpålagte forpliktelser og proffkontrakter, sier Asdahl. 

Derfor valgte de Frende 

- Vi går gjennom forsikringsavtalene våre annethvert år og gjennom flere år har vi valgt Frende Forsikring til nærings-, skade- og personforsikringer, sier han. 

Da Frende i sommer kunne tilby garantiforsikring sjekket Bjergabygg prisen på dette. 

- Vi fikk en god pris og rask behandling av forespørslene våre, så da valgte vi Frende og Nordic Guarantee for garantiforsikring også, sier Bjergabygg sin daglige leder. 


Bedre enn bankgaranti 

Tidligere var det bankgaranti som gjaldt når bedriften skulle inngå kontrakter som krever garanti. 

- Da beregnet banken en kvartalsvis provisjon og vi kunne ikke avslutte prosjektregnskapet før garantitiden var utløpt hvis vi ville ha kostnadene med. Det gjorde at banken måtte knytte stadig større panteheftelser til garantiene som ble stilt, og dette bare økte. Det er en av grunnene til at forsikring er et godt alternativ, sier Tor Erland Asdahl. 

- Hvis vi hadde fortsatt med bankgaranti kunne nye kontraktsinngåelser stoppet opp hvis vi ikke kunne innfridd bankens krav til panteheftelser. Vi kom aldri dit at det ble et problem, men det kunne gjort at vi ikke fikk bankgaranti eller at vi fikk redusert mulighet for andre typer lån til bedriften. Og uten garanti kunne vi ikke drevet med oppføring av boliger etter Bustadoppføringslova, sier Asdahl. 

Våre bedriftsløsninger