Aktuelt

7 av 10 mer skeptiske til utenlandsreiser

Flyplass JESHOOTS.COM Unsplash.jpg
Koronakrisen gjør at 72 prosent vil tenke seg ekstra godt om før de bestiller sin neste utenlandsferie. 

Tallene er hentet fra en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 54 prosent sier de vil være mer forsiktige enn før pandemien, mens ytterligere 18 prosent er usikre. 

Vi har Norges beste reiseforsikring og den dekker reiser til land hvor det kun er pandemi som er grunnlag for UD sine reiseråd. 


Mange blir hjemme i sommer

Frendeundersøkelsen viser også hva nordmenn skal i sommer. Det kommer fram at:

  • 27 prosent velger hjemmeferie
  • 22 prosent skal på egen hytte
  • 17 prosent går for bilferie
  • 6 prosent dropper hele sommerferien
  • 6 prosent skal på byferie i Norge


Stor usikkerhet

Hos oss i Frende ser vi at det er mye usikkerhet nå. Selv om UD kan komme til å endre reiserådene i sommer, vil det være lokale restriksjoner i landene. Sett deg derfor godt inn i hvilke regler som gjelder på reisemålet ditt i sommer. 

Mens du er på reise må du være klar over at situasjonen kan endre seg raskt, det kan bli portforbud, innreise- eller utreiseforbud. Ingen vet hvor stor kapasitet det vil være på intensivplasser på feriestedet, eller hvordan det blir med muligheter for syketransport til Norge fremover.

Vi anbefaler alle å følge reiserådene og følge anbefalinger fra lokale myndigheter. Samtidig ser vi at det er mange faktorer som gjør det nødvendig å reise utenlands. Reiserådene er ikke forbud mot å reise. Men at vi vi har åpnet for dekning på reiseforsikringen gjør det ikke risikofritt å reise.


Dette får du ikke hjelp til

Det er viktig å vite at skadetilfeller som kan settes i sammenheng med korona ikke er dekket. Det betyr at hvis du blir koronasyk og trenger behandling, eller må avbestille, kan du ikke bruke forsikringen.

Du er heller ikke dekket hvis du for eksempel flyplassen stenger eller smitten blusser opp igjen på et sted du nå booker tur til. Reiser du ut på tvers av UDs reiseråd kan du heller ikke forvente bistand fra norsk utenrikstjeneste.

Men hvis bagasjen din forsvinner, mobilen din blir stjålet eller du havner i en ulykke gjelder reiseforsikringen, akkurat som før pandemien.


Dette plaget oss mest under nedstengingen 

1 av 4 sier i Frendeundersøkelsen at den største negative konsekvensen under pandemien var avlyste reiser.

På andreplass over negative konsekvenser kommer frykten for å bli syk, etterfulgt av ensomhet og permittering eller oppsigelse.

Hele 25 prosent i aldersgruppen 18-29 år oppgir ensomhet som det verste med koronakrisen. 18 prosent av de unge har permittering eller oppsigelse som den største negative konsekvensen. 

Våre forsikringer