briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Flom

Slik kan du begrense skadene etter styrtregnet

Tips og råd

Stor pågang etter styrtregnet på Sørlandet. 

Frende har flere eierbanker på Sørlandet, så helgens uvær har ført til stor pågang til skadeavdelingen.  

- Vi har fått 60 skader bare i Kristiansand. Aller heftigst har det vært i Kristiansand vest, Grim, Krossen, Suldalen og på Hellemyr, Slettheia og Vågsbygd, sier skadesjef på bygning i Frende, Yngve Amundsen Høvig. 

Både hus, hager og biler har fått merke vannmassene. 

Kjellere fulle av vann

- Vi har fått melding om mange kjellere fulle av vann. Det er også tilbakeslag fra avløp og skader på hage og uteområder etter flom og overvann. Flere biler har blitt stående på relativt dypt vann, og i tillegg er det nok en del som har oppdaget at taket ikke er helt tett, sier han.

Den store pågangen gjør at det kan bli stort press på håndverkere, takstmenn og saneringsselskap i de berørte områdene. Det vil derfor kunne ta lenger tid enn vanlig før vi får sendt ut hjelp. 

- Vi prioriterer de største og alvorlige skadene først. Ved mindre skader vil du motta skademeldingsskjema eller kunne registrere skadene på nett, forteller skadesjefen.

Noe lenger behandlingstid

Frende hadde beredskap gjennom helgen, så vi tar unna sakene så hurtig som mulig, men det blir nok noe lenger behandlingstid enn ellers.

Flomskader er arbeidskrevende for forsikringsselskapene, som har forberedt både takstfolk og skadeapparat.

- For kundene er det viktig at noen kommer så fort som mulig, for å berolige dem og gi dem råd, og dokumentere skadene. Slik vet de at vi er i gang med skadebehandlingen, forteller Høvig.

Om du må vente på takstmann eller saneringsselskap, er det viktig at du gjør det du kan for å minske skadeomfanget. 

Store utbetalinger

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Det siste store flomåret registrerte Norsk Naturskadepool 6900 skader og utbetalte 940 millioner i erstatninger. Dette var i 1995. Etter flommen på Østlandet i 2007 betalte forsikringsselskapene og Statens naturskadefond ut til sammen 152,5 millioner kroner i erstatning. Fra 2016 viser naturskadestatistikken 802 meldte flomskader og erstatninger på nær 71 millioner kroner. 

Gode råd ved flom

 • Gjør det du kan for å begrense skaden.
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 • Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 • Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 • Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 • Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 • Rydd slam og gjør rent.
 • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 • Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømt - vurderes først uttørking før eventuell riving.
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.

Gode råd ved flomfare

 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring!
 • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 • Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 • Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
 • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Kilde: Finans Norge og Norsk Naturskadepool

Våre forsikringer