Tips og råd

Gode råd ved flom og flomfare

Flom

Høsten gir store mengder nedbør og flomfare flere steder i landet. Slik ruster du deg til stormen.

Disse grepene bør du gjøre før stormen kommer  

 • Hold sluk, rister og avløp åpne. 
 • Rens takrennene og sjekk at de er hele. Sjekk at regnvann renner fritt bort fra huset ditt. 
 • Rydd området utenfor huset ditt. Sikre løse gjenstander som gjerne har ligget ute, spesielt møbler og trampoliner.
 • Sjekk og fiks taket etter fjoråret. Se etter sprekker, skjevheter eller brister og området rundt pipen. 
 • Har du trær på eiendommen, i nærheten av bolig eller uthus? Sjekk at de er rustet for sterke vindkast.  
 • Fyll opp vedlagrene i god tid før stormen. 
 • Tett sprekker og hull fra utsiden. Når gradestokken kryper nedover, søker mus og gnagere inn. 
 • Sjekk brannslukningsutstyret og røykvarslere. Dette må du ha orden på året gjennom, men det er en fin rutine å sjekke dem som en del av stormforberedelsene. 

(Kilde: Frende Forsikring) 

Gode råd hvis du blir rammet av flom

 • Gjør det du kan for å begrense skaden. 
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt. 
 • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. 
 • Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen. 
 • Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne. 
 • Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking. 
 • Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen. 
 • Rydd slam og gjør rent. 
 • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk. 
 • Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømt - vurderes først uttørking før eventuell riving. 
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker. 
 • Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann. 

(Kilder: Finans Norge og Norsk Naturskadepool) 

Våre forsikringer