Aktuelt

Skolestart gir ulykkeshopp i trafikken

Syklister krysser veien

Fredag er ukens verste dag, og de fleste ulykkene skjer på vei hjem fra skolen. 

De siste fem årene er 84 barn mellom 0 og 14 år skadet i trafikken i skolestartmåneden august.

- Det er all grunn til å rope varsku. Tallene for august er 37 prosent høyere enn de andre månedene i snitt, og vi har ingen barn å miste, sier Edmond Wold Gaulen som er fagsjef i Frende Forsikring.

Her har flest barn blitt skadet

  1. Oslo
  2. Akershus
  3. Hordaland og Møre og Romsdal
  4. Østfold
  5. Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder
  6. Trøndelag
  7. Rogaland, Oppland, Buskerud, Telemark, Sogn og Fjordane
  8. Hedmark, Nordland, Troms
  9. Finnmark og Svalbard (0)

Tilsvarende skadetall for september er 61, oktober 62 og november 64, viser uttrekk Frende har gjort fra forsikringsbransjens statistikk for meldte personskader, PETRAST. I motsatt ende av skalaen er februar med 48, og færrest meldte skader.

- De fleste ulykkene skjer faktisk på vei hjem fra skolen i 14-tiden, forteller Wold Gaulen. Totalt skjer 40 prosent av skadene mellom klokken 14 og 18, mens 10 prosent av ulykkene skjer mellom klokken 07 og 09. 

Skadet i storefri

- Vi ser også en liten topp midt på dagen, kanskje mens elevene myldrer i storefri og midttime, sier den erfarne skadebehandleren.

Statistikken viser at nesten en fjerdedel av ulykkene skjer på fredager, mens 17 prosent skjer på torsdag.

Det er registrert flest personskader i Oslo og Akershus, fulgt av Hordaland og Møre og Romsdal. Færrest ulykker med personskade er registrert i Hedmark, Nordland og Troms med kun èn personskade i hvert fylke, mens Finnmark og Svalbard står uten meldte personskader til forsikringsselskapene de siste fem årene.

Bilførerne må tilpasse farten

- Generelt øker personskader hvor barn er involvert ved skolestart. Typiske ulykker er påkjørsel av bil i nærheten av skolene. Dette er også årsaken til at politiet har hyppige fartskontroller i nærhetene av skolene ved skolestart, forteller Edmond Wold Gaulen.

- Barn er ofte uoppmerksomme, de leker og løper. Bilførerne må tilpasse farten, sier Liv Røssland, som er daglig leder for NAF Bergen og omland. 

Hun oppfordrer bilførerne til å være ekstra oppmerksomme i disse dager, og huske på at det er barn som går langs veien.

- Oppfordringen til alle bilister og foreldre, som må kjøre barna til skolen, er at de setter ned farten i nærheten av skolene og beregner god tid, slik at ikke stress utløser uaktsomhet og noen blir påkjørt, sier fagsjefen i Frende. 

Stressede foreldre skal rekke jobb

Tidspress og foreldres bekymringer for sikkerheten på skoleveien, er to viktige grunner til at barn kjøres til skolen, ifølge en rapport om barn og ungdom i trafikken utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2018.

- Foreldre skal rekke jobben og er stresset, kjører for fort, skal snu og rygge et sted det kryr av barn. Så går det galt. Slik beskriver Edmond Wold Gaulen i Frende en typisk hendelse forsikringsselskapet registrerer.

I Norge går eller sykler 63 prosent av 6-12 åringer til skolen, resten reiser kollektivt eller blir kjørt. 

La barna øve seg i trafikken

- Syklister har den høyeste skaderisiko av alle trafikantgrupper, den er 40 ganger så høy som bilførernes. Jeg vil absolutt anbefale at barn får øve litt og friske opp kunnskapene, før de slippes ut i trafikken, sier han.

- Også barna må bevisstgjøres, og det tidlig, gjerne allerede i barnehagen. Det handler om at de blir sett, både på godt belyst skolevei og med refleks når det blir mørkere, sier Røssland.

NAF har blant flere tiltak utarbeidet gratis opplæringspakker til barnehagene. 17 barn under fem år blir skadet som fotgjengere hvert år.

Blant 6-15 åringene skjer rundt 45 prosent av skadene mens barna går eller sykler. For den yngste aldersgruppen, skjer de fleste ulykkene mens barna er passasjer i bil, viser rapporten fra TØI.

I perioden 2010 til 2016 omkom i underkant av fire barn årlig i trafikken, dette er omtrent en halvering i forhold til snittet tiåret før. De fleste barna i denne aldersgruppen ble i perioden skadet som passasjer i bil (223 barn), som syklist (99 barn) eller som fotgjenger (77 barn), totalt 428 skadde barn i perioden 2010-2016, ifølge rapporten fra TØI.

Ikke sikker nok skolevei

Omtrent 60 prosent av barn i 6-12 års alderen har fortau, gang- eller sykkelveier til skolen. 

- Her har de vært vant til å ferdes med lite trafikk i sommer, nå blir det uvant og lite oversiktlig med mye biltrafikk, sier Edmond Wold Gaulen. 

Norske barn er forsikret så lenge de er på skole, SFO eller barnehage, mange foreldre tenker ikke over at på skoleveien og på fritiden er det oftest familiens egne forsikringer som gjelder.

- Det er mye dårlig skolevei her i landet, og pengepotten er så liten at det tar for lang tid å komme i mål, sier Liv Røssland i NAF. 

Hun etterlyser en koordinerende gruppe på tvers av kommuner, fylker og Statens Vegvesen med trafikksikkerhet og sikker skolevei som felles mål.

Våre forsikringer