Tips og råd

Rotter gjorde skade på hus for to millioner kroner

Rotter i hus
Du vil ikke ha rottene inn i huset ditt, men nå leter de etter en vei inn.

Mange skadedyrfirma rapporterer nå at rotteplagen er økende. Milde vintre fører til at en stadig større andel av rottene overlever det som tidligere var kalde perioder.

- Rottene har yngletid både vår og høst, og når kulda setter inn begynner både rotter og mus å trekke inn i veggen, forteller Yngve Høvig, som er bygningsskadesjef i Frende Forsikring.

- En tommelfingerregel er å doble innbyggertallet der du bor, så får du antallet rotter, sier han.

Visste du at...

Skade på huset ditt som er forårsaket av rotter og mus er inkludert i Frendes standard hus- og hytteforsikring

Vil inn på kjøkkenet

Skadedyrene kommer inn via åpninger i bordkledningen eller gjennom ventiler og følger rør og kabler inni veggen.

- Det er ikke store åpningen de trenger, og ikke sjelden ender de opp på kjøkkenet, sier skadesjefen. Rotter regnes som et av de fremste skadedyrene på verdensbasis. De kan i løpet av kort tid gjøre stor skade på boligen din.

- I Frende får vi bortimot daglig meldt skader som følge av mus og rotter, de er ofte uoversiktlige og kommer gjerne opp i 100.000-kronersklassen, sier han.


Store skader

Skadene varierer fra mindre utbedringer til totalrenoveringer på nærmere to millioner kroner, sier skadesjefen. Gjennomsnittsskaden meldes inn i vintermånedene, og er på 60.000 kroner.

Død rotte
En død rotte er ofte et ekkelt, illeluktende syn. Foto: Frende Forsikring.

- Døde dyr og avføring kan gi store luktproblemer, og i tillegg spiser de alt de alt de kommer over og ødelegger isolasjon, rør og elektriske anlegg. Ødelagte ledninger kan være brannfarlige, sier Høvig i Frende.

Ser du mus eller rotter på dagtid, er det tegn på et stort angrep.

- De er nattaktive dyr, og holder seg helst skjult. Du gjør lurt i å varsle huseier eller kommunen, som kan sette ut gift og feller, sier han.


Forebygge selv

Oppdager du tegn til rotter, som avføring, skrapelyder, spor eller lukt, er det viktig å handle raskt. Heldigvis er det mange grep du kan gjøre for å forebygge. Begynn med en runde hvor du sikrer bygningen.

Dette skal aldri i toalettet

  • Matrester
  • Q-tips 
  • Våtservietter 
  • Fett 
  • Baby våtservietter – uten unntak!
  • Bomullsdotter
  • Sminkefjerner

Kilde: Bergen kommune/Hold Norge rent

- Pass på at åpninger er tette. Det er anbefalt å tette alle åpninger større en seks millimeter, sier Yngve Høvig.

Du bør også holde orden rundt huset og sørge for at husholdningsavfall ikke ligger åpent. 

- Når rottene finner noe å spise, formerer de seg. Kaster du spiselig søppel, kommer det rotter, melder Bergen kommune.

 - Nedfallsfrukt, fuglemat og dyrefôr er fristende også for rotter. Det er også åpne søppelspann både inne og ute.  Hold det rent og ryddig rundt deg, sier skadesjefen i Frende.


Dekket av forsikringen

Skade på huset ditt som er forårsaket av rotter og mus er inkludert i Frendes standard hus- og hytteforsikring

- Noen selskap dekker mus- og rotteskader på standarddekningen, men mange forsikringsselskap har dette som tilleggsdekning eller utvidet dekning som du må velge selv og betale litt ekstra for, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende.

At du har rotter i huset innebærer ikke at du har en skade, men når dyrene påfører skader eller det begynner å lukte, kan det være en forsikringssak.

- Det å drive ut dyrene, og sørge for at alle åpninger er tettet slik at dyrene ikke kommer inn igjen, er likevel en jobb kunden selv må ta, før forsikringsselskapene starter utbedring av en slik skade, sier Heidi Tofterå Slettemoen.


Bruk do-vett!

Når toalettene brukes som avfallsbøtte, fører dette til tette avløpsledninger, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, økte rotteplager og forurensning av naturen. Og det fører til marin forsøpling.