Bedrift

Disse økonomiske bekymringene har bedriftsledere nå

Bedrift - anlegg.jpg

94 prosent av bedriftslederne har økonomiske bekymringer nå. Slik er topplista.

- Jeg er ikke overrasket over at så mange kjenner på dette. Mange bransjer opplever krevende tider, sier senior bedriftsrådgiver i Frende Forsikring, Tord Tøsse.

Her er topplista

  1. Råvarepriser: 58 %
  2. Renteoppgang: 54 %
  3. Tilgang på arbeidskraft: 48 %
  4. Strømpriser: 46 %
  5. Sykefravær: 43 %
  6. Drivstoffpriser: 38 %
  7. Økt husleie: 26 %
  8. Ingenting: 6 %

(Kilde: Frende Forsikring, 600 spurte bedriftsledere, utført av Sentio) 

- De fleste bedrifter opplever store endringer i viktige makroøkonomiske forhold. Det er knapt noen bedrifter som ikke påvirkes av hvertfall en av faktorene i undersøkelsen, sier sjeføkonom i Sparebanken Sør, Tore Grobæk Vamraak.

- Selv de bransjene som knapt har økonomiske bekymringer nå, da særlig energibransjen, kjenner på knapphet av arbeidskraft. Så alle har noe, sier han.

Råvarepriser troner på topp 

Det som bekymrer mest, er råvareprisene. Det kjenner nesten tre av fem spurte på.

- Mange råvarer har økt enda mer i pris enn andre varer og tjenester. I tillegg handles mange råvarer utenlands og da kommer valutakurseffekten på toppen, sier Tore Grobæk Vamraak.

Tord Tøsse i Frende snakker regelmessig med bedriftsledere over hele landet og har samme inntrykk.

- Veldig mye av det næringslivet trenger for å drive godt har fått økte kostnader. Alt fra råvarer og import til renteutgifter og lønnskostnader. Resultatet blir gjerne at prisene ut mot kundene stiger og da må kundene igjen vurdere om de skal kjøpe eller utsette handelen, sier han.

Lav ledighet, høy bekymring for arbeidskraft 

Renta bekymrer nest mest ifølge lista, på akkurat samme måte som for privatpersoner. Deretter kommer tilgangen på arbeidskraft.

- Det er litt paradoksalt at halvparten av bedriftslederne opplever manglende tilgang på arbeidskraft samtidig som flere næringer sliter. Men det er slik at ledigheten fremdeles er under to prosent, til tross for renteøkningene. Lønnsomheten har gått ned, men bedriftene kvier seg for å permittere eller si opp ansatte i frykt for at attraktive arbeidere skal forsvinne for godt, sier sjeføkonomen i Sparebanken Sør.

Bedriftsrådgiveren hos Frende peker på av mange norske bedrifter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

- Når kronekursen svekker seg såpass mye som den har gjort blir lønna mindre verdt, målt mot hjemlig valuta. Når lønnsvilkårene samtidig er blitt bedre i mange av landene vi har hentet arbeidskraft fra, bidrar dette til at færre ønsker å komme til Norge for å jobbe. Når levekostnadene i Norge øker samtidig, blir det mindre attraktivt å jobbe her, sier Tord Tøsse.

- Bekymring er en lederoppgave 

Like før jul gjennomførte Sparebanken Sør, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansand, en undersøkelse blant bedrifter i regionen. Der svarte 1 av 3 at strømprisene utgjør en trussel mot hele bedriftens fremtid.

- Det kan jeg godt forstå. Som privatpersoner får vi strømstøtte hjemme, men næringslivet blir stort sett ikke kompensert for høye strømpriser, sier Tord Tøsse.

- Hva tenker du om at det bare er seks prosent som ikke har noen økonomiske bekymringer? 

- Å planlegge for problemer før de oppstår er en viktig lederoppgave. Ledere skal være bekymret, sier sjeføkonom i Sparebanken Sør, Tore Grobæk Vamraak.

Våre bedriftsløsninger