IT og teknologi

Høy faglighet i fokus

DSC00972_komp.jpg
Løfter vi kompetansen til våre ansatte, gjør vi Frende bedre. 
Vi i Frende ønsker stadig å løfte den faglige kompetansen til våre kompetente IT-ansatte. Øker vi kompetansen, øker vi også trivselen på arbeidsplassen, noe som til syvende og sist kommer Frende og kundene våre til gode. 

Vi legger til rette for, og oppfordrer, alle på IT-avdelingen til å øke kunnskapen sin. Dette gjør vi på flere måter. 

Vi arrangerer interne hackatons to til tre ganger i året. Vi har egne ansattdrevne fagforum. Vi sender folk på kurs, vi sørger for tilgang til relevante online-kurs, og vi gir større kompetanseløft til ansatte hvis vi ser at vi er tjent med det. De ansatte har også en kompetansedag i måneden der de selv velger et relevant tema de vil fordype seg i. 

Hvert år sender vi også folk på seminarer og konferanser. En av disse er vi med på å arrangere selv. 


Plasker i egen dam 

Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum, der vi har kontorene våre, huser også andre finansbedrifter. Sammen med Sparebanken Vest og Bulder Bank arrangerer vi Plask, en konferanse om teknologi og innovasjon. På årets varierte meny var det funnet plass til 50 lyntaler, og 49 av disse talene ble holdt av personer som jobber på huset. Det sitter mange kompetente folk ved kontorpultene i Jonsvollskvartalet. 

Lyntalene som har en varighet på mellom fem og femten minutter, fungerer som appetittvekkere for ulike tema. Under årets Plask fikk vi blant annet høre om datadrevet hvitvaskarbeid og tilgangsstyring med PIM. Vi lærer kanskje ikke så mye i løpet av så kort tid, men vi kan bli inspirert til å ville lære noe nytt. Eller kanskje vi bare blir oppdatert på hva som ellers rører på seg i Jonsvollskvartalet. 

Håkon Lerring, systemutvikler hos Frende, peker på det nyttige i kombinasjonen faglig og sosialt påfyll. 

- Samtalene mellom øktene gjør det ekstra interessant, sier han. 


Booster-konferansen 

Kjell Iver1.JPGFlere av utviklerne våre er også med på å arrangere den internasjonalt anerkjente Booster Conference som finner sted i Bergen. Konferansen, som Frende er med å sponse, har som mål at deltakerne skal få kunnskap som de kan bruke etterpå. I løpet av tre dager er det et vell av lyntaler, keynotes, open spaces og workshops. 

- Før pandemien tiltrakk vi oss både talere og publikum fra hele verden, men det var annerledes i år, forteller Kjell Iver Breistøl (bilde), arrangør av konferansen og løsningsarkitekt på IT hos Frende. 

- De internasjonale innslagene er færre, men det skorter heldigvis ikke på høy faglig kompetanse i Norge, så programmet holder et svært høyt nivå. 

Våre forsikringer