Hva betyr egen pensjonskonto for deg?

I 2021 innføres egen pensjonskonto. Det betyr at 1,5 millioner nordmenn får pensjonen sin samlet på ett sted - helt automatisk. Det gjør det enklere for deg å få oversikt.

Dagens ordning med innskuddspensjon fra private arbeidsgivere kan virke uoversiktlig. Du må selv få oversikt over pensjonen din fra tidligere arbeidsgivere, eller vite hvilke pensjonsleverandører pengene dine er plassert hos. De færreste vet dessuten at de kan påvirke pensjonen sin selv. Dette skal egen pensjonskonto gjøre noe med.

Hva betyr egen pensjonskonto for deg?

Det betyr at pensjonen din fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) og nåværende arbeidsgiver (innskuddspensjon) samles på ett sted – i én konto! Du får en enklere og mer forståelig oversikt og mer innflytelse over pensjonen din. I tillegg bidrar lavere kostnader og bedre forvaltning til at du får mer i pensjon.

Få mer ut av pensjonen fra tidligere arbeidsgivere

Mange har flere pensjonskapitalbevis, det vil si oppspart innskuddspensjon, fra tidligere arbeidsgivere. Disse er ofte plassert hos ulike pensjonsleverandører og hver avtale koster deg som regel penger. Kostnadene spiser av pensjonssparingen din. Når avtalene dine nå samles på ett sted reduseres kostnadene, og du står igjen med mer av pengene dine selv.

Fordeler med egen pensjonskonto

  • Enklere oversikt
  • Større innflytelse
  • Bedre forvaltning
  • Lavere kostnader
  • Mer i pensjon
  • Pensjonskontoen følger deg automatisk når du bytter arbeidsgiver

Hva må jeg gjøre for å få egen pensjonskonto?

Ingenting. Kontoen din opprettes automatisk, og pengene samles hos pensjonsleverandøren til din nåværende arbeidsgiver.

Hvis du ikke vil at dette skal gjøres automatisk er det greit å vite at du også kan:

  1. Reservere deg. Du må reservere deg innen tre måneder fra du får beskjed om muligheten fra pensjonsleverandøren til arbeidsgiveren din.
  2. Samle pensjonen din i en egen pensjonskonto hos en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din bruker.

Hva skjer når egen pensjonskonto innføres?

Hvis du vil har du tre måneder på å reservere deg mot at pensjonskapitalbevisene dine samles i egen pensjonskonto. I denne perioden kan du også velge å samle pensjonen din i en egen pensjonskonto hos en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din bruker. Du kan når som helst fjerne reservasjonen eller velge en annen leverandør senere.

Hvis du ikke gjør dette samles pensjonen din automatisk i en egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør etter tre måneder. Du får mer informasjon om egen pensjonskonto fra arbeidsgiver og pensjonsleverandøren til bedriften.   

Denne pensjonen flyttes ikke til egen pensjonskonto:

IPS-sparing opprettet etter 2017, ytelsespensjon, offentlig tjenestepensjon, fripoliser med investeringsvalg, pensjonsbevis og privat pensjonssparing. Alle disse pensjonsmidlene blir værende der de er i dag og samles ikke i egen pensjonskonto.

En god nyhet for deg som bytter jobb ofte

Tiden da du måtte være ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på oppspart pensjon oppheves når egen pensjonskonto innføres. Hvis du slutter i en jobb før det har gått 12 måneder får du med deg oppspart pensjon fra månedene du var i jobben. 

Samle pensjonen din med Nordea Boost allerede nå!

I pensjonsappen Nordea Boost kan du samle pensjonskapitalbevisene dine allerede nå. Da sparer du også kostnader. Hvis arbeidsgiveren din bruker Nordea som pensjonsleverandør, betaler du ikke administrasjonskostnad på pensjonskapitalbevisene du har hos dem.

I Nordea Boost visualiseres pensjonen din på en enkel måte, slik at du får god oversikt. Her ser du hva du vil få i lønn som pensjonist, og du kan ta flere smarte grep for å "booste" pensjonen din. Du kan også justere aksjeandelen på sparingen din som gir mulighet for høyere avkastning. Appen Nordea Boost gir en rekke råd og anbefalinger som hjelper deg å ta gode valg. Alt på ett sted og rett på mobilen.

Les mer om Nordea Boost! 

Våre forsikringer