TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Slik fungerer IPS hos Frende

Voksent par ligger i hengekøye

IPS passer for deg som ønsker å spare til pensjon. Du kan spare inntil 40 000 kroner i året og få fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer. 

Sparebeløpet beskattes ved uttak. IPS passer for deg som ønsker å spare til pensjon. 

  • Alle mellom 18 og 75 år kan spare 
  • Utbetaling kan tidligst starte fra du er 62 år (utbetalingstiden er minst 10 år og utbetalingene skal vare til du er minimum fylt 80 år). 
  • Du kan velge mellom månedlig sparing, engangsinnskudd eller begge deler
  • Sparingen plasseres i en valgfri Frende oppstartsprofil - du velger risikoen 
  • Du kan når som helst endre sparebeløpet underveis
  • Du velger selv når du vil slutte å spare 

Utbetaling og skatt

Utbetalingen kan tidligst starte fra du er 62 år (utbetalingstiden er minst 10 år og utbetalingene skal vare til du er minimum fylt 80 år). Den minste årlige utbetalingen skal være minst 20 % av G.

Du får fradrag i alminnelig inntekt for det du sparer hvert år. Du kan bytte fond når du vil uten at dette koster deg noe. Du betaler heller ikke skatt når du bytter fond. Pengene du sparer er fritatt fra formueskatt. Det er ingen skatt på avkastning mens du sparer. 

Utbetalingen fra IPS-avtalen beskattes som alminnelig inntekt.

Utbetaling ved dødsfall og uførhet

Hvis du dør i avtaleperioden, skal pensjonskapitalen først benyttes til å sikre pensjon til barn du forsørger eller plikter å forsørge (opptil 1 G per barn per år). Deretter går kapitalen til ektefelle, registrert partner eller samboer. Barnepensjonen opphører ved 21 år. 

Pensjonskapitalen som ikke brukes til nevnte ytelser skal utbetales som et engangsbeløp til dødsboet. 

Hvis du har rett til uføreytelser fra Folketrygden kan du kreve utbetaling i samsvar med uføregraden fra det tidspunkt uføreytelsene starter og så lenge du har rett til uføreytelser fra Folketrygden.

Oppsigelse av avtalen og flytting

Du kan ikke si opp avtalen for å få utbetalt pensjonskapitalen. Hvis du avbryter eller sier opp IPS-avtalen vil Frende utstede et pensjonskapitalbevis. Du kan når som helst stanse innbetaling til IPS eller flytte IPS-sparingen til en annen leverandør. 

Våre forsikringer