Investeringsvalg og oppstartsprofiler

Se hvilke oppstartsprofiler du kan velge mellom når du etablerer avtale. 

Når avtalen er etablert kan du selv endre til andre tilgjengelige fond. 

Oppstartsprofil Forvaltningskostnader
100 prosent bankinnskudd 0 prosent av årlig saldo
20 prosent fond - 80 prosent bank 0,050 prosent av årlig saldo
50 prosent fond - 50 prosent bank 0,125 prosent av årlig saldo
80 prosent fond - 20 prosent bank 0,200 prosent av årlig saldo
100 prosent aksjefond 0,250 prosent av årlig saldo

Hvilke fond kan du velge mellom?

Fondsutvalget varierer ut fra hvilke av våre samarbeidsbanker du har en avtale hos. 

Utvalget inkluderer fond fra KLP,  DNB, Skagen, Holberg og Odin. Informasjon om de ulike fondenes historiske avkastning, risiko og kostander er tilgjengelig på fondsleverandørenes hjemmeside og Morningstar.no. 

Ønsker du å bytte fond? Last ned vårt fondsbytteskjema. 

Våre forsikringer