Råte- og skadedyrforsikring

Rotter som spiser - kjøp råte- og skadedyrsforsikring i Frende

Sopp og råte. Rotter og veggedyr. Dette er ikke gjester du ønsker å få i hus. 

Men får du ubudent besøk er dekningen mot råte- og skadedyr veldig god å ha.

Dette dekker råte- og skadedyrsforsikringen 

  • Skade på huset ditt etter råtesopper og insekter
  • Bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk og veggdyr
  • Bekjempelse av mus og rotter
  • Tilleggsbygg på forsikringsstedet som er fullverdiforsikret

Frende selger råte- og skadedyrsforsikring på vegne av Norsk Hussopp Forsikring (NHF).

Du kan kjøpe råte- og skadedyrsforsikring både til standard og utvidet husforsikring.

Skade på huset forårsaket av rotter og mus 

Skade på huset ditt som er forårsaket av rotter og mus er inkludert i Frendes standard husforsikring. 

Våre forsikringer