Tips og råd

Slik unngår du skader i skibakken

valentin-b-kremer-2SEflfgjwCQ-unsplash_komp.jpg

Frisk opp disse reglene før du spenner på deg skistøvlene i vinter. 

Det er liten tvil om at nordmenn elsker å stå på ski. Det fører dessverre også til en del knall og fall. Oftest er det hode, skuldre og knær det går verst utover. 

Alpinvettreglene 

Lær deg disse ti alpinvettreglene, så vet du hva som er lov og ikke i skibakken. 

 1. Ansvar for å unngå skade
  Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.
 2. Avpass farten etter forholdene
  Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk. 
 3. Vikeplikt 
  Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
 4. Forbikjøring/utforkjøring
  Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.
 5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten
  Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
 6. Stopp i nedfarten 
  Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.
 7. Til fots i nedfarten
  Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
 8. Skistoppere/fangremme 
  Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt
 9. Respekter skilt 
  Følg skilting, merking og anvisninger.
 10. Hjelp til ved ulykker 
  Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening 

Våre forsikringer