Tips og råd

Slik blir båtturen trygg

Båt på sjøen. Foto.
I pandemitider bruker ekstra mange nordmenn fritiden til sjøs. 

En godt vedlikeholdt båt er mindre utsatt for nødssituasjoner og havari. Her er rådene du trenger før du legger ut på sjøen. 

Slik blir båtturen tryggere

 • Vær tålmodig med nye båtførere 
 • Vær ekstra oppmerksom hvis det er flere på sjøen enn vanlig
 • Husk alltid redningsvest 
 • Ikke bland alkohol og båtkjøring

Sjekk skroget

 • Sjekk at skroget, spesielt skroget under vannlinje, ikke har skader. 
 • Huske å skru i bunnpluggen til mellomskroget, slik at båten ikke tar inn vann, når den settes på sjøen 
 • Sjekk bunnventilen


Slik sjekker du motoren

 • Sjekk tennplugger, girolje, motorolje, oljenivå, diverse filtre og batteriet 
 • Har du påhengsmotor? Se til at den får kjøling. Det kontrollerer du enkelt ved å se at det kommer en stråle med kjølevann ut av motoren. Skjer ikke dette, stopp motoren med det samme. 

Brennstofftank

Sjekk tanken innvendig og rengjør den hvis det trengs. Dette gjøres ved at tanken tømmes, inspeksjonsluken åpnes og gassen inne i tanken luftes ut. Deretter kan du rengjøre innvendig og sette på plass igjen inspeksjonsluken. Bruk kun ikke-herdet pakningsstoff. Ikke bruk silikon, den går ofte i oppløsning og kan blokkere rørsystemene.


Vannutskiller

Drener utskilleren ofte for å kontrollere om det er kommet vann eller skitt på tanken. Prosessen må utføres i henhold til brukermanual. Det er nemlig forskjellige prosedyrer avhengig av tankens plassering.

Styring

 • Kontroller alle bolter og ledd 
 • Smør alle bevegelige deler minst en gang i sesongen
 • Kontroller oljenivå på hydraulisk styring jevnlig og inspiser styringen 
 • Kontroller alt mellom ratt og ror 
 • Sjekk brukermanualen som følger med den aktuelle styringen for info om hvordan olje kontrolleres 


Reservedelsbeholdning

 • Kontroller reservedelsbeholdningen og ta godt vare på delene 
 • Ha olje på alle deler som ruster. Legg reservedelene i gjennomsiktige plastposer. Legg gjerne ved en kopi av brukerveiledningen der det står hvordan delen monteres/skiftes.

Batterier

 • Begrens strømforbruket når motoren ikke er i gang 
 • Ha alltid nok strøm til start 


Kontroller ladning

 • Mål spenningen mellom plusspol og minuspol 
 • Anbefalt ladespenning står i brukermanualen 


Kontroller nivå på bly-/syrebatteriene

Dette sjekker du på toppene oppe på batteriet. Etterfyll kun med batterivann. Nivået skal ligge på circa en cm over cellene. I mange båter kan du veksle mellom start- og servicebatteri. Hvis du kobler over til servicebatteri når du ligger stille, er du rimelig sikker på å ha nok strøm til å starte båten igjen. 

Det er lurt å ha seperate batterisett for start og forbruk. Da slipper du at for eksempel kjøleskapet tømmer batteriet du skal bruke for å starte motoren.


Gjør-det-selv-reparasjoner

Gjør deg kjent med skifte av reimer, impeller, filter, utlufting av drivstoffliner osv. Det er også viktig å kjenne til hvor sikringer er plassert. Alt dette og mye mer er godt beskrevet i brukermanual/servicedokumentasjon.

(Kilde: Redningsselskapet)

Våre forsikringer