Tips og råd

Slik blir båtturen trygg

Båt på sjøen. Foto.

Med noen enkle grep kan du minimere faren for å få båtsesongen ødelagt av nødssituasjoner og havari. Her er alt du bør passe på før legger ut på sjøen i sommer. 

Slik blir båtturen tryggere

 • Vær tålmodig med nye båtførere 
 • Vær ekstra oppmerksom hvis det er flere på sjøen enn vanlig
 • Husk alltid redningsvest 
 • Ikke bland alkohol og båtkjøring

Husk promillegrensa til sjøs

Visste du at promillegrensa til sjøs er 0,8 for motordrevne fritidsbåter og småbåter under 15 meters lengde? Med alkohol innabords og glad stemning, er det fort gjort å glemme denne grensa. Inntak av alkohol senker reaksjonsevnen, og det kan oppstå svært farlige situasjoner til sjøs om du ikke tar raske nok avgjørelser. I tillegg vil balanse og koordinasjon også være påvirket, noe som kan øke risikoen for fall over bord eller andre skader.

En god hovedregel før båten skal ut i sommer er derfor å sørge for at båtfører er edru. 

Sjekk skroget

 • Sjekk at skroget, spesielt skroget under vannlinje, ikke har skader. 
 • Huske å skru i bunnpluggen til mellomskroget, slik at båten ikke tar inn vann, når den settes på sjøen 
 • Sjekk bunnventilen


Slik sjekker du motoren

 • Sjekk tennplugger, girolje, motorolje, oljenivå, diverse filtre og batteriet 
 • Har du påhengsmotor? Se til at den får kjøling. Det kontrollerer du enkelt ved å se at det kommer en stråle med kjølevann ut av motoren. Skjer ikke dette, stopp motoren med det samme. 

Brennstofftank

Sjekk tanken innvendig og rengjør den hvis det trengs. Dette gjøres ved å tømme tanken, åpne inspeksjonsluken og lufte ut gassen i tanken. Deretter kan du rengjøre innvendig og sette på plass igjen inspeksjonsluken. Bruk kun ikke-herdet pakningsstoff. Ikke bruk silikon, den går ofte i oppløsning og kan blokkere rørsystemene.


Vannutskiller

Drenèr utskilleren ofte for å kontrollere om det er kommet vann eller skitt på tanken. Følg brukermanualen når du gjør det. Det er nemlig forskjellige prosedyrer avhengig av tankens plassering.

Styring

 • Kontroller alle bolter og ledd 
 • Smør alle bevegelige deler minst en gang i sesongen
 • Kontroller oljenivå på hydraulisk styring jevnlig og inspiser styringen 
 • Kontroller alt mellom ratt og ror 
 • Sjekk brukermanualen som følger med den aktuelle styringen for info om hvordan olje kontrolleres 


Reservedelsbeholdning

 • Kontroller reservedelsbeholdningen og ta godt vare på delene 
 • Ha olje på alle deler som ruster. Legg reservedelene i gjennomsiktige plastposer. Legg gjerne ved en kopi av brukerveiledningen der det står hvordan delen monteres/skiftes.

Batterier

 • Begrens strømforbruket når motoren ikke er i gang 
 • Ha alltid nok strøm til start 


Kontroller ladning

 • Mål spenningen mellom plusspol og minuspol 
 • Anbefalt ladespenning står i brukermanualen 


Kontroller nivå på bly-/syrebatteriene

Dette sjekker du på toppene oppe på batteriet. Etterfyll kun med batterivann. Nivået skal ligge på circa en cm over cellene. I mange båter kan du veksle mellom start- og servicebatteri. Hvis du kobler over til servicebatteri når du ligger stille, er du rimelig sikker på å ha nok strøm til å starte båten igjen. 

Det er lurt å ha separate batterisett for start og forbruk. Da slipper du at for eksempel kjøleskapet tømmer batteriet du skal bruke for å starte motoren.


Gjør-det-selv-reparasjoner

Gjør deg kjent med skifte av reimer, impeller, filter, utlufting av drivstoffliner osv. Det er også viktig å kjenne til hvor sikringer er plassert. Alt dette og mye mer er godt beskrevet i brukermanual/servicedokumentasjon.

(Kilde: Redningsselskapet)

Hvis uhellet er ute

Ha i bakhodet hvem du skal ringe til ved problemer eller nødsituasjoner på båttur. 

Telefonnummeret 02016 ett du bør huske. Det er Redningsselskapets servicenummer hvor du treffer kompetente servicefolk med operativ erfaring, som kan hjelpe med små og store problemer i forbindelse med båtturen - før du trenger hjelp fra en av de 50 redningsskøytene. 

Hvis uhellet virkelig er ute eller det står om liv, ringer du politiet på 112, til lands eller til vanns. 

Våre forsikringer