Aktuelt

Stor gressbrannfare i Sør-Norge

Gressbrann

Hvert år er uforsiktig bruk av grill og ild årsak til både gressbrann, skogbrann og husbrann. – De fleste brannene kunne vært unngått, mener forsikringsbransjen.

Med strålende vær i Sør-Norge er det duket for bålbrenning og grilling landet rundt. Samtidig melder Meteorologisk institutt om stor gress- og lyngbrannfare, spesielt Østafjells og i Rogaland og Hordaland. 

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, heter det i varselet.

- Denne uken har vi registrert en rekke gressbranner fra Nordland og sørover. Det er all grunn til å være forsiktig med ild og grill når det er så tørt som nå, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

- De siste dagers vind, sol, og temperaturforhold har tørket opp vegetasjon på bakken og ført til stor fare for gress- og lyngbrann. Dette gjelder særlig i ytre strøk, og inntil det kommer nedbør av betydning eller ny vegetasjon.

Stor skogbrannfare fra helgen

Fra helgen er det også meldt stor skogbrannfare i Sør-Norge, sør for Trøndelag. Flere steder er det meldt sterk kuling, og det er heller ingen god kombinasjon med bålbrenning.

- Folk må være forsiktige med engangsgriller, sigarettsneiper og annen ild nå, sier hun.

Forsikringsselskapet minner om at det er generelt forbud mot å gjøre opp ild nærheten av skog og ut mark mellom 15. april og 15. september.

Uvettig grilling

Frende ser ofte at uvettig grilling og uforsvarlig håndtering av grill og aske etter bruk er årsak til brann. Grilling for tett på husvegg og grillaske i søppelspannet er blant andre brannårsaker forsikringsselskapet har registrert.

- All grilling med åpen ild skal foregå utendørs, det er første bud, men det er visst ikke en selvfølge, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, og forteller om en kunde som meldte at stuegulvet var skadet etter bruk av engangsgrill.

- Generelt kan vi si at for mye alkohol og grilling, eller annen bruk av ild, ikke hører sammen, sier Slettemoen.

Bruk rikelig vann til å slukke

Brenner du bål, skal ikke bålet være større enn at du har kontroll på det, og kan slokke ved behov. Griller du, må du huske å holde grillen under oppsyn så lenge den er varm.

- Nordmenn er glad i engangsgrillen, den er kjapp og grei i bruk. Du må ikke sette engangsgrillen på brennbart materiale. Verken inne eller ute. Sett den på grus, sand eller stein, ikke på planker eller gress, sier Slettemoen. Griller du på terrassen eller annet brennbart underlag, kan det være lurt å skaffe en steinhelle eller en gulvbeskytter.

La aldri barn eller kjæledyr være alene, eller leke, i nærheten av en tent grill, og ha alltid godt med vann i nærheten til å kjøle og slukke.

- Bruker du ikke nok vann vil det fordampe og selv glør inni småvått brensel kan tenne på nytt, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

Grillvettreglene - grunnleggende sikkerhetsråd ved grilling

Engangsgrill/kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling

 • All grilling skal foregå utendørs.
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.
Kilde: Brannvernforeningen

Tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
Kilde: Sikker hverdag