Tips og råd

Sløser du ladestrøm på elbilen?

ee97c4ee-090f-46b6-ab88-4dde8549cb17.jpg

Å lade bilen med stikkontakt er ikke bare mer brannfarlig enn å bruke ladeboks. Opp til 30 prosent av strømmen kan gå tapt fra støpselet til bilen din. Det blir dyrt med dagens strømpriser. 

Tallene kommer fra ADAC, Europas største forbund for bilister. Analysen viser at effekttapet er betydelig hvis du lader elbilen, eller hybridbilen, på gamlemåten. 

Nye regler for lading av elbiler

1. juli 2022 trådte også nye regler for elbillading i kraft. De nye reglene sier at hvis du skal ha et nytt ladepunkt hjemme, må du ha en ladestasjon. I den nye normen er verken vanlige eller industrielle stikkontakter gyldig. Endringene har likevel ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at hvis du allerede har en installasjon som er godkjent med stikkontakt for lading av elbil fra før, så blir den ikke ulovlig med den nye normen. Men det kan fort bli kostbart å lade på denne måten likevel.

Strømtapet gir en god grunn til å installere ladeboks hjemme. Ladekapasiteten er større, og det går også raskere. Når du risikerer å miste opptil 30 prosent strøm på toppen, så er ikke argumentene for å holde på stikkontakten så mange. 

Undersøkelsene til ADAC viser også at det er et betydelig strømtap hvis du sammenligner ladeboks med stikkontakt på lavere effekt. Slik strømprisene er nå er det dumt å lade med lav kapasitet. Du bruker mer tid, samtidig som du taper mye strøm. Da blir strømregningen fort høy likevel. Den beste kombinasjonen for å lade brannsikkert og miste minst mulig strøm er derfor å lade med høyest mulig kraft, noe ladeboksen løser.

Våre forsikringer