Tips og råd

Har du en slik lader? Kast den!

Ødelagt batterilader
Er laderen misfarget eller glovarm? Kast den, eller bytt den ut med det samme. 

Med stadig mer småelektronikk i norske hjem har vi hatt en eksplosiv økning i antall ladere og trafoer. Det gir flere nesten-ulykker, småbranner og boligbranner. 

Vi i Frende har sett noen rare ladestasjoner i hjemmet, ofte direkte brannfarlige. 

Enten du lader på en fiffig designlader eller kobler til i et sammensurium av ladere og ledninger, er rådet enkelt:

Sørg for at du lader på et ikke-brennbart underlag, og hold unna brennbart materiale.

Ofte er det uoriginale ladere som er forbundet med brannfare, men også store leverandører som Apple har tilbakekalt flere ladere.

Kreativ ladestasjon
Forsikringsselskapene kommer over mange rare ladevarianter.

Vær våken 

Oppfordringen er klar: Vær våken og tilstede når du lader mobilen eller nettbrettet. 

I Frende anbefaler vi at du sjekker ledning og lader jevnlig. Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et signal om mulig brannfare.

Kjenn etter om det er uvanlig varmt. Bytt ut slitne ladere. Er elektrisk utstyr defekt eller ødelagt må du reparere eller kaste. 


Unødig risiko

Husk at du utsetter deg selv og andre for unødig risiko om du har strømkrevende apparater og småelektronikk på mens du sover. Giftige gasser fra apparatene er vel så farlig som flammene. Sover du, er det ikke gitt at du merker faren før det er for sent.

Alle elektriske apparater som kobles til strømnettet utgjør en viss fare. Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbrann.

Følg med når du lader

Rådet er å ikke lade om natten, om du kan unngå det. 

Vi er realistiske, vi vet at du må lade, men husk at apparatene trenger luft. Elektriske apparater kan bli for varme om de ligger i sengen eller på sofaen. Legg dem på en glassplate, en gulvflis eller noe annet som ikke kan ta fyr.

Aller helst skal du lade mens du er våken og kan følge med, og plugge ut når det er fulladet.


Slik unngår du brann i elektriske apparat

 • Ikke bruk skjøteledning på apparat over 1000 watt.
 • Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal bare brukes når du er hjemme og ikke når du sover. 
 • Tøm lofilteret i tørketrommelen etter hver bruk.
 • Ikke bruk komfyren når du er full eller trøtt. 
 • Ikke bruk PC i sengen. 
 • Ikke lad mobil eller PC om natten.
 • Pass på at panelovner og andre elektriske varmeovner ikke blir dekket til av klær eller at møbler står for nære.
 • Installer røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr.

Kilde: Sikker hverdag (DSB)


Slik sjekker du hjemmet

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Slik gjør du periodisk egenkontroll:


Hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, og ikke bare med fjernkontrollen.
 • Koble fra PC, mobiltelefon og andre el-artikler fra ladeapparat om natten.
 • Sjekk at ingen ovner er tildekket.


Hver måned:

 • Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen.
 • Test jordfeilbryter i sikringsskapet.


Hvert kvartal:

 • Sjekk at nålen i trykkmåleren på brannslokningsapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at eventuell husbrannslange er tilkoblet og fungerer.
 • Rengjør kjøkkenviften for brannfarlig fett.


Hvert halvår:

 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til skrusikringene i sikringsskapet.
 • Gjennomfør brannøvelse for hele familien.


Hvert år:

 • Bytt batteri i røykvarsleren.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og liknende.

Kilde: Norsk Brannvernforening

Våre forsikringer