Aktuelt

Slike grillskader kunne vært unngått

Hull i terassegulv etter brann fra engangsgrill
Hvert år er uforsiktig grilling årsak til gressbrann, skogbrann og husbrann. – De fleste brannene kunne vært unngått, mener forsikringsbransjen. 

En rekke kommuner har nå innført grillforbud. Knusktørt sommervær i Sør-Norge gir stor skogbrannfare, ifølge meteorologisk institutt, og brannvesenet har sin fulle hyre med å slukke grillbranner.

- Folk må være ekstremt forsiktige med engangsgriller, sigarettsneiper og annen ild nå, sier Heidi Tofterå Slettemoen, som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring. 

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt når det er så tørt som nå.


Mye uvettig grilling

- Det er mange som ikke overholder forbudene, og tar unødvendige sjanser. Vi ser ofte at uvettig grilling og uforsvarlig håndtering av grill og aske etter bruk er årsak til brann, sier Slettemoen. Respekterer du ikke forbudet, kan du risikere både bot og straff.

- All grilling med åpen ild skal foregå utendørs, det er første bud, men det er visst ikke en selvfølge, sier Slettemoen, og forteller om en kar som meldte at stuegulvet var skadet etter bruk av engangsgrill.

Grilling for tett på husvegg og grillaske i søppelspannet er blant andre brannårsaker Frende har registrert.

- Generelt kan vi si at for mye alkohol og grilling, eller annen bruk av ild, ikke hører sammen, sier hun. 


Vanskelig å slukke

Nordmenn er glade i engangsgrillen, den er kjapp og grei i bruk, men ikke fullt så grei å slukke.

- Det tar lang tid! Vi anbefaler at du bruker godt med vann til å kjøle og slukke. Bruker du ikke nok, vil vannet fordampe og selv glør inni småvått brensel kan tenne på nytt, sier Slettemoen.

Ifølge Landbrukets Brannkomite viser forsøk at en liten kulegrill med grillbriketter kan være varm i mellom syv og ti timer hvis den ikke slokkes. Engangsgrillene blir svært varme på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget.


Sett grillen på stein

- Du må ikke sette engangsgrillen på brennbart materiale. Verken inne eller ute. Sett den på grus, sand eller stein, ikke på planker eller gress, sier Slettemoen. 

Griller du på terrassen eller annet brennbart underlag, kan det være lurt å skaffe en steinhelle eller en gulvbeskytter.

- Så lenge grillen er varm må du holde den under oppsyn. Og la aldri barn eller kjæledyr være alene, eller leke, i nærheten av en tent grill, og ha alltid godt med vann i nærheten.

Frende minner om at det er generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september. Flere kommuner har nå innført totalforbud.


Grillvettreglene - grunnleggende sikkerhetsråd ved grilling

Engangsgrill/kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.


Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.


Felles for all grilling

 • All grilling skal foregå utendørs.
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

Kilde: Brannvernforeningen


Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: Sikker hverdag

Våre forsikringer