Aktuelt

Slik skader vi oss i skibakken

Skadet skikjører får hjelp

Det kan bli tidenes vintersesong i norske alpinanlegg. Det går ut over hode, skuldre og spesielt knær.

- Lange dager i bakken tar på for ankler, leddbånd og knær. Mange av uhellene skjer mot slutten av dagen, når både hode og kropp egentlig har fått nok, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Petter Lassen.

Kneskader er skadetypen alpinanleggene registrerer flest av i løpet av vinteren, så også i påsken. Det er nesten dobbelt så mange kneskader som armskader i skibakken i løpet av en sesong.

- Etter kneskader ser vi en jevn fordeling av skader i skulder, håndledd, arm og ankel, sier generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening (ALF), Camilla Sylling Clausen.

- Hver påske ser vi flere skader som meldes inn etter fall i skibakken. Samtidig er det greit å huske på at alpinskader utgjør mindre enn en prosent av det totalt antallet ulykkesskader til legebehandling i Norge hvert år, sier Lassen hos Frende.

Flere dødsfall i 2017 

Det er i terrengparker og utenfor merkede og preparerte løyper de fleste skadene oppstår, viser statistikken fra ALF.

- Vi ser klart økt trafikk til parkene og sammen med en økning i antall skidager generelt er skadetrenden noe økende, sier Camilla Sylling Clausen.

Antall skidager i norske anlegg

 • 2013/14: 5,6 millioner
 • 2014/15: 6,1 millioner
 • 2015/16: 6,5 millioner
 • 2016/17: 6,8 millioner
 • 2017/18: Ligger an til å bli tidenes beste vintersesong

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening

- Hvor mange skader seg alvorlig i norske skibakker hver sesong?

- Det varierer veldig. Det kan gå flere år uten alvorlige skader, men i fjor hadde vi dessverre seks dødsfall i tilknytning til alpinanlegg. Meg bekjent har det ikke vært så mange i en sesong tidligere år, sier generalsekretæren i Alpinanleggenes Landsforening. Det er viktig å påpeke at disse ulykkene hadde veldig ulike hendelsesforløp og at flere av dem skjedde utenfor merkede og preparerte løyper.

Sylling Clausen minner om at skiløpere må være bevisste på farene som kan oppstå og hvilket ansvar man har når man ferdes utenfor løypenettet, samt å sette seg inn i Alpinvettreglene for egen og andres sikkerhet.

De fleste skader er selvforskyldt

Generelt mener Sylling Clausen at folk er flinke til å tilpasse seg, også når mange mennesker er samlet i påskebakken samtidig.

- Her har også skipatruljen en viktig oppgave, slik at de sikrer og merker bakkene der det er ekstra utsatte soner i for eksempel kryssende løyper eller typisk travle soner, sier hun.

Statistikk viser at ni av ti skader i bakken skyldes at skiløperen faller selv.

- En del av dem som tar turen til skianleggene i påsken er ikke like rutinerte som dem som ferdes der hele sesongen. Da er det viktig å være oppmerksom og huske på at ferdighetsnivået er ulikt, sier Petter Lassen i Frende.

Kjempeøkning i antall skidager

I 2017 endte antallet solgte skidager på 6,8 millioner. Inneværende sesong ligger godt an til å bli enda bedre, faktisk ser det ut til å bli tidenes vintersesong.

Alpinanleggenes Landsforenings tall viser en enorm økning i heiskortomsetningen denne sesongen. Hele landet har en gjennomsnittlig økning på 15 prosent i år. Alle regioner har en prosentvis økning mot samme tid i fjor og økningen holdes ikke lenger kun oppe av de største aktørene med stor markedsandel. Om sesongen blir tidenes beste er det femte året på rad med økning i antallet solgte skidager her til lands. 

Her øker antallet skidagene mest

 1. Oslo/omegn: 32%
 2. Sørvest/Vest/Nordvest: 28%
 3. Telemark: 18%
 4. Buskerud: 17%
 5. Oppland/Hedmark: 7%

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening

- Nordmenn bruker hodet 

En undersøkelse fra 2017 viser at ca 85 prosent av nordmenn over 18 år bruker hjelm når de er i skibakken. Legger man til barna vil tallet trolig være enda litt høyere.

- Dette er gode tall og viser at nordmenn bruker hodet før de setter utfor. Det er godt å se at så mange nordmenn bruker hjelm. Her er det gjort mye forebyggende, og godt opplærende arbeid. Hjelmbruk er viktig for å forhindre alvorlige skader, sier Petter Lassen i Frende Forsikring.

Hjelmbruken har gått kraftig opp i Norge siden 90-tallet, noe som også har gjort at andelen alvorlige hodeskader er redusert.

- Men antallet hodeskader er ikke endret stort, så vi må fortsatt minne skikjørere om å konsentrere seg i bakken og huske skivettreglene, sier Lassen.

Hva kan forsikringen hjelpe med? 

Hvis du blir skadet i en påkjørsel i skibakken, kan du søke erstatning fra den som kjørte på deg, eller vedkommende sitt forsikringsselskap.

- For å være godt dekket for ulike typer skader og ulykker i skibakken anbefaler vi en egen ulykkesforsikring, i tillegg til reiseforsikringen for barn og voksne. Da kan du få hjelp og erstatning ved alvorlige skader, om du eller barnet skulle bli medisinsk invalid eller ufør etter en ulykke. Risikoen for skade er veldig liten statistisk sett, men det er virkelig tragisk for dem som utsettes for skade og ikke er forsikret, sier skadesjefen i Frende Forsikring. 

Alpinvettreglene

 1. Ansvar for å unngå skade
  Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.
 2. Avpass farten etter forholdene
  Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk
 3. Vikeplikt 
  Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
 4. Forbikjøring/utforkjøring
  Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.
 5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten
  Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
 6. Stopp i nedfarten 
  Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.
 7. Til fots i nedfarten
  Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
 8. Skistoppere/fangremme 
  Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt
 9. Respekter skilt 
  Følg skilting, merking og anvisninger.
 10. Hjelp til ved ulykker 
  Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening

Våre forsikringer