TrumfForsikringSvart@1xTrumfForsikringSvartaccidentaccount circle 1account circleaccount filesaccount find 1account group 4accountadd 1airplane cancelalarm soundambulanceanchoranimal footprintarrow rightbadge check 2badge questionball soccerbarnbinboat 2boatbone brokenbook open 4book paragraphbox forwardbox handle 1briefcase-businessbriefcase businessbriefcasebroken screenbuilding-industrybuilding industrybusiness man 2calendar 2camera 4cancer ribbon 2car firecar keycar lock Slice 1 caravancart filledcartcertificate 2Artboardchat bubble dotschat double bubble 4check 1check 3check badge filledcheck badgecheck circle 2check listcircle exclamation closecoins 2construction shovelconstruction wallcontentcowcyberdiamond ringdisable signdocument-writingdocument writingdocumentsdove email forwardemail send 1email sendemailerrorfile add 2file bar graph editfile bar graphfile checklist editfile edit 2file hand 1file handfile line graphfile pdffile tablefirefolder editfolder filesfolder questionfrende logo hvitgarantigarantiglobe 2graph bar increasegraphsgroup editgroup favorite stargroup lockgroup protecthamburgerhard hatheadphoneheart angelheart handshakeheavy machineryhelmet-hardhathelmet hardhathelmet motorcyclehomehorseid card 1keyboardlist bullets 2location pinlock close 1logo facebooklogo instagramlogo linkedinlogo twitter birdmedical bedmedical cross snakemedical documentmessage bottlemobile phone brokenmobile phone portraitmopedmotorcyclemotorhomemousenavigation next 3navigation next 4pageparagraph_privatepencil circlepencil write 2percent badgeperson 1person add 1person edit 1person information 1person lock 1person protect 1person setting 2person subtract 1person upload 1person view 1person warning 1pet bonepet yarn ballphone call incomingphonepickup truckpiggy bankpoultryreportsearchserver timeout 1 28_husdyr sheep shield 7shop-buildingshop buildingshopping bag checkshovelsmiley frown 2smiley smile 2snowmobilesuccesstall-buildingtall buildingtask check 1task edittask upload 2teddytractortrailertraveltruckunregistered caruser chat 2vacationhouseview module 2vintage carwarning triangleGroupwheelchair pluswheelchair uwheelchairwindow application 5window list userwrap text side

Søk i feltet over...

Hånd med bandasje.jpg

Dette er de mest skadeutsatte yrkene

Aktuelt

Ulykker skjer, og i noen yrker skjer de oftere enn andre. Slik er bransjen din, og slik hjelper forsikringen deg hvis noe skjer. 

- Det er ingen tvil om at ansatte i enkelte næringer og yrker er mer utsatte enn andre. Folk med fysiske yrker er betydelig mer belastet enn de med kontorbaserte hverdager, sier salgssjef Jonas Oeding, og henviser til Finans Norges årlige yrkesskadestatistikk. 

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade som skjer mens arbeidstageren er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. 

Dette er de vanligste yrkesulykkene 

Totalt er det meldt inn mer enn 37 200 yrkesulykker til norske forsikringsselskap fra 2002 til 2018. Det blir omtrent 2200 per år. Klemskader, knokkelbrudd og forstuing eller -vridning er de hyppigste skadetypene. 

Under ser du de hypigste ulykkestypene på norske arbeidsplasser, med antallet skader fra perioden i parentes. 

 1. Fall (12 600 skader)
 2. Støt/treff (6300 skader) 
 3. Klemskade (2800 skader) 

Vil du ha tilbud?

Fall er altså ene og alene skyld i mer enn 1 av 3 yrkesulykker. 

- Antallet fallskader kunne vært redusert med bedre sikkerhetstiltak. Solid opplæring, fysiske tiltak på jobben og tydelige rutiner er viktig for å sikre medarbeiderne, sier Oeding. 

Voldsskader på jobb

Ytre vold er en gjentagende skadeårsak for de som blir skadet innen undervisning-, helse- og sosialsektoren. 

Pleie- og omsorgsyrker er mest utsatt 

Disse yrkene er mest utsatt for ulykker.  

 1. Pleie- og omsorgspersonale (2934)
 2. Fiskere og fangstfolk (2022)
 3. Bygg- og anleggsarbeidere (1624)
 4. Motor- og sporvognførere o.l. (1030)
 5. Elektrikere, elektronikere o.l. (890)

Disse yrkene er mest utsatt for sykdom. 

 1. Mekanikere (307)
 2. Støpere, sveisere, platearbeidere o.l. (221)
 3. Håndverkere i pelsskinn, lær o.l. (210)
 4. Målere, overflatebehandling, bygningsrengjørere o.l. (207)
 5. Bygge- og anleggsarbeidere (181)

Mer om yrkesskadeforsikring

Så mye koster jobbskadene

Norske forsikringsselskap utbetalte vanvittige 25,6 milliarder kroner etter yrkesskade og -sykdom fra 2002-2018

Alvorlige skader gir høyere utbetaling

Yrkesskadeforsikringen kan gi erstatning for skade på kroppen, tapt fremtidig inntekt eller i verste fall død. Hvor mye som blir utbetalt kommer an på skade, alvorlighetsgrad, alder og i noen tilfeller sivilstatus og lønnsnivå. 

Som vist er det pleie- og omsorgspersonale som har flest ulykker, men bygg- og anleggsarbeidere har høyest erstatning. 

- Det skyldes blant annet ulykkenes skadeomfang. Den høyeste gjennomsnittsutbetalingen er for operatører innen presisjonsarbeider i metall. De er på over en millon kroner. Olje- og gass, samt bergverksdrift kommer like bak. 

Til sammenligning er erstatningene hos for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger og grunnskolelærere, bare 20 prosent av disse. 

Slik hjelper forsikringen deg

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt, men den krever kun minimumsdekning. Gode ordninger er et sterkt virkemiddel for å holde på de beste ansatte, og for å gi sikkerhet og trygghet for de ansatte. 

- Mange arbeidsgivere sier at de synes personalforsikringer er uoversiktlig og vanskelig. Mange tror at de har gode forsikringer for sine ansatte, men vet ikke at den lovpålagte dekningen har store hull og begrensninger, sier Oeding. Han oppfordrer arbeidsgivere og -takere til å sette seg godt inn bedriftens forsikringer. 

For eksempel er det ikke lovpålagt med forsikring for de minst alvorlige skadene. Dette defineres som skader som gir mindre enn 15 prosent invaliditet og kan være en klemskade som gir permanent skade på en finger eller en tå. 

- Jeg synes ikke det er en veldig liten skade, og vil absolutt anbefale alle å ha en forsikring som dekker dette også. Ta kontakt, så bistår vi gjerne med å utarbeide løsningsforslag som tilpasses behovene til både arbeidsgiver og -taker, sier salgssjef Jonas Oeding. 

Sikre de ansatte

Våre bedriftsløsninger