IT og teknologi

Roboter gjør ti prosent av arbeidet

roberto1.png
- Det er utrolig å se hvor langt Frende har kommet siden vi startet med robotteknologi. Vi var første forsikringsselskap i Norden, sier robotdirektøren i Frende. 

På kontorpulten til en av de ansatte på robotteamet til Frende, sitter Roberto og passer på at utviklerne på teamet gjør jobben sin. Roberto er en pappmodell av en menneskelignende robot. Han har vært med oss like lenge som vi har drevet med robotteknologi eller RPA (robotisert prosessautomatisering). 

- Vi hørte om Blue Prism, et engelsk selskap som driver med robotteknologi, i 2013, og da kastet vi oss rundt og sjekket om dette kunne være noe for oss, forteller Elin Sture Næss (bilde), direktør for etablering og forvaltning hos Frende. 

- De sendte en person til Bergen, og vi jobbet sammen en liten periode. Til slutt fikk vi tweaket roboten sammen med systemene våre, og da var vi i gang. 


Enorm utvikling 

rolferik og elin.JPGUtviklingen har vært formidabel i årene som har gått siden robotlisensene ble tatt i bruk. I dag jobber tre utviklere og en teamleder heltid med robotisering hos Frende. For tiden har vi 90 aktive prosesser gående – det vil si at robotene utfører 90 konkrete oppgaver – og robotene har så langt tatt seg av mer enn 2,2 millioner saker. 

- Bare i fjor behandlet robotene 550 000 saker, forteller Rolf Erik Øen (bilde), leder på robotteamet. 

- Robotene blir aldri syke, de tar aldri ferie, og de jobber døgnet rundt 365 dager i året. Robotene administrerer store mengder data og jobber ti ganger raskere enn mennesker, sier Rolf Erik. 

Jobbene de utfører tilsvarer 30 årsverk, og så langt har Frende spart over 100 millioner kroner på å bruke dem. 

- Det handler om å automatisere manuelle prosesser og fjerne repetitive oppgaver, sier Elin. 

- Men vi har aldri sagt opp noen på grunn av at vi begynte med robot. Robotene utfører rutineoppgaver, oppgaver som stort sett anses som monotone, repetitive og kjedelige, og det gir de ansatte mer tid til å jobbe direkte med kundene. Dette er viktig for oss. I flere år har Frende hatt de mest fornøyde forsikringskundene i Norge, og slik ønsker vi at det skal fortsette å være. 


Langsiktig og kunnskapsbasert 

- Vi samarbeider tett med forretningssiden til Frende, og vi blir enige om hva som er statisk og kjent ved en oppgave, som regel fra 80 til 100 prosent. Robotene kan ikke tenke, så oppgavene de utfører må være forutsigbare. Vi har uansett et langsiktig og kunnskapsbasert perspektiv, og vi jobber med kontinuerlig forbedring. På denne måten sørger vi for at vi øker automatiseringsgraden stegvis, forteller Rolf Erik. 

Typiske oppgaver robotene tar seg av er oppdateringer av kontaktinformasjon, å gi støtte til skadebehandlerne ved å opprette saker, arkivere dokumenter, behandle fakturaer og automatiske oppsigelser av forsikringer. 

- Den siste tiden har vi integrert kunstig intelligens inn i robotjobbene våre, samtidig som vi også har begynt å benytte automatiseringsmulighetene i Microsoft 365. Vi ser mange spennende muligheter for robotmiljøet fremover, samtidig som vi bidrar til å gjøre Frende mer effektivt og konkurransedyktig, sier Rolf Erik. 

Våre forsikringer