Tips og råd

Trenger barnet resept eller henvisning?

shocked-sick-child-with-scarf-over-neck-lying-in-b-KRDBWP6.jpg

Gjennom barneforsikringen hos oss får barnet ditt og resten av familien gratis tilgang til Eyr-legene på mobilen. De kan hjelpe med resepter og henvisninger.  

Resept

 • Eyr-legen kan gi ny resept eller fornye resepter på faste medisiner. 
 • Fastlegen kan alltid se hvilke resepter som er sendt tidligere. Med samtykke fra deg kan de også se hvilke medisiner barnet allerede går på. 
 • Reseptene sendes elektronisk, slik at du kan kan hente dem ut på alle landets apoteker. Du må bare ha med deg legitimasjon. 

Legene kan henvise til

 • Fysioterapi
 • Legespesialist
 • Bildediagnostikk
 • Psykolog
 • Psykiatri 

Legene skriver ikke ut resept på

 • Vanedannende medisiner (for eksempel sovemedisiner, sterke smertestillende eller beroligende)
 • Medisiner som krever fysisk undersøkelse eller prøvetaking før de kan skrives ut
 • Medisiner som krever tett oppfølgning
 • Generelt er legene tilbakeholdende med systemiske antibiotika. Dette skyldes at det ofte må tas prøver før foreskrivning. 
 • Legene behandler ikke små barn med symptomer på urinveisinfeksjon. 


Henvisning til spesialist

Eyr-legene kan skrive ut henvisninger. Legen gjør en medisinsk vurdering over video og vurderer om ytterligere undersøkelse hos spesialist er nødvendig og relevant. 

Henvisningen kan sendes direkte i appen eller legen kan henvise til offentlig avtalespesialist eller sykehus. 

Noen ganger kreves det fysisk undersøkelse forut for henvisning. I slike tilfeller henviser legen til fastlegen. Er barnet allerede i et forløp hos fastlegen eller på sykehus anbefales det å ta en prat med dem om videre henvisning.

Ved mistanke om brudd henviser legen dere til legevakten, som kan ta røntgenbilder og gi umiddelbar behandling. 

Våre forsikringer