Om Frende

Rekordresultat fra Frende Forsikring

Vegar Styve

Frende er blant Norges mest-voksende forsikringsselskap. 

Frende leverte et resultat før skatt på MNOK 311, som er hele MNOK 127 bedre enn i 2015. Estimert egenkapitalavkastning for konsernet (Frende Holding) er på 21,8 prosent etter skatt.

- Det er positiv utvikling i alle forretningsområdene, og det mest gledelige er at vi har klart å kombinere kraftig vekst med god lønnsomhet i et svært krevende marked, sier administrerende direktør Vegar Styve.

Frendes eierbanker er: Sparebanken Vest, Sparebanken Sør, Helgeland Sparebank, Fana Sparebank, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Øst, Haugesund Sparebank, Etne Sparebank, Voss Sparebank, Lillesands Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Spareskillingsbanken, Luster Sparebank, Skudenes og Aakra Sparebank.

"Rekordresultatet er et solid forsikringshåndverk. Dyktige medarbeidere har gjort at Frende, som feirer 10-årsjubileum i år, har blitt en suksesshistorie"

Frendekonsernet består av holdingselskapet Frende Holding AS med tilhørende datterselskaper, Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS.

- Rekordresultatet er et solid forsikringshåndverk. Dyktige medarbeidere har gjort at Frende, som feirer 10-årsjubileum i år, har blitt en suksesshistorie, sier Vegar Styve. 

Landsdekkende med lokal forankring

Forsikringskonsernet, som eies av 15 lokale sparebanker, har passert 200 ansatte på hovedkontoret i Bergen. Antall forsikringsrådgivere i bank og egne salgsentre i franchise har passert 1200, på mer enn 240 lokasjoner landet rundt.

- Det er viktig at Frende skaper gode resultater. Det gir rom for å videreutvikle løsninger til beste for kundene, opprettholde konkurransedyktige priser og sikre stabile arbeidsplasser, sier Styve.

Frende er godt rustet til å møte digitaliseringen forsikringsnæringen står overfor.

- Vi har utviklet både partnerskap og fleksibel teknologi som vi nå bygger videre på, og vi jobber med nye produktkonsepter. Det betyr også at vi nå styrker organisasjonen både innen forretningsutvikling og teknologi for være en tydelig aktør også på digitalt forsikringssalg og gode kundeprosesser, sier Styve.

Høy veksttakt 

I skadeforsikringsmarkedet har Frende siden oppstart i 2008 vært et av selskapene som har aller høyest vekst i Norge. Det fortsatte også i 2016, selv i et marked med sterk priskonkurranse. 

Innen skadeforsikring hadde selskapet en vekst i "bestandspremie" på MNOK 138 i fjor. Per tredje kvartal 2016 var Frende det nest mest voksende selskapet av samtlige i Norge. Offisiell sammenligning mot konkurrenter for siste kvartal er ikke klar, men selskapet hadde meget sterke salgsresultater.

Norges beste kundesenter

- Kunder over hele landet viser oss høy tillit og er åpenbart fornøyd med leveransen vår både på produkt, pris og kundeservice, og ikke minst hvordan de blir møtt når de opplever en skade, sier Vegar Styve, med henvisning til den landsomfattende bransjestudien EPSI, hvor Frende for sjette år på rad ligger i tetsjiktet på målingene. Frende ble også kåret til Norges beste kundesenter innen forsikring, på Call Center Dagene.

- Den høye kundetilfredsheten i Frende et resultat av at vi alltid har tatt kunden på alvor. Vi har lagt vekt på gode basisdekninger, ingen lurepriser og lojalitetsbonus til alle våre mest trofaste kunder, sier Styve.

Solid resultat på skadeforsikring

Premieinntekt i Frende Skadeforsikring ble MNOK 1540, en økning på om lag MNOK 140 fra 2015. Netto finansinntekter for 2016 var MNOK 84, tilsvarende 4,2 prosent, og en fremgang på MNOK 53 fra 2015.

Selskapets resultat før skatt er MNOK 192, MNOK 53 bedre enn 2015.

Combined ratio i Frende Skadeforsikring for 2016 er 92,5 prosent. Combined Ratio utgjør skadekostnader pluss driftskostnader dividert på opptjent premie knyttet til forsikringsvirksomheten.

Stor fremgang på livsforsikring

Frende fortsetter å vokse også i livmarkedet. Premieinntekt i Frende Livsforsikring var MNOK 809, en fremgang på 43,5 MNOK.

Resultat før skatt i livselskapet er på MNOK 120, hele MNOK 73 bedre enn 2015.

Våre forsikringer