Bedrift

Økonomisk sikkerhet i byggefasen

pexels-life-of-pix-8159

Dyrtid skaper tøffe tider for mange bedrifter, og bygg- og anleggsnæringen er hardt rammet. For en liten eller mellomstor bedrift skal det ikke mye til før en skade kan føre til store økonomiske tap og i verste fall konkurs. En av forsikringene som kan gi økonomisk sikring er prosjektforsikringen.

- Å forsikre både arbeidet og verdiene i et prosjekt er like viktig som å forsikre et ferdig bygg. Risikoen for at det skjer noe mens arbeidet pågår er også stor, siden det er mye aktivitet og flere aktører som jobber sammen, forteller fagansvarlig Ruth Haukås i Frende.

Krav for å beskytte investeringen
For entreprenører er det et krav etter Norsk Standard at de må ha prosjektforsikring hvis de skal inngå kontrakter.

Byggherre kan noen ganger være medforsikret under prosjektforsikringen til hovedentreprenør, men dette er alltid lurt å sjekke opp i.

-Stadig flere långivere og investorer krever at bedriften har prosjektforsikring for å beskytte investeringen. Da har du ikke noe valg, legger Ruth til.

Trygghet i det pågående arbeidet
Prosjektforsikring gir bedriften en økonomisk sikkerhet mot uforutsette utgifter som kan oppstå som følge av skader eller tap i prosjekttiden. Forsikringen bidrar til å sikre at prosjektet blir fullført innenfor budsjettet og tidsrammen.

Forsikringen dekker din del av prosjektet fra arbeidet starter til prosjektet er overlevert. Ved overtakelse er det byggherren som overtar forsikringsansvaret og må forsikre det ferdige prosjektet.


Noen av de andre viktige fordelene med prosjektforsikringen

  • Dekker skade på verktøy og utstyr som blir brukt i kontraktsarbeidet inntil valgt forsikringssum. For eksempel : brakker, containere, verktøy og redskaper. Forsikringen dekker også skade når dette utstyret er under transport
  • Materialer og varer som har kommet til prosjektstedet og skal inngå i det ferdige bygget/anlegget er også forsikret
  • Dekker i tillegg kundens egne materialer og varer som er oppbevart på fast lagersted med inntil 300 000 kroner. Forsikringen dekker også de samme materialene og varene under transport

Du finner også mer om prosjektforsikringen her.

Våre bedriftsløsninger