Aktuelt

Anslår 350-400 skader på Agder

Flomrammet område utenfor Kristiansand

- Med oversikt over situasjonen til nå, regner vi med å ende rundt 350-400 skader på Agder, sier skadesjef på bygning i Frende, Yngve Høvig.

Ved arbeidsdagens slutt tirsdag har uværet resultert i nær 300 skademeldinger til oppgjørsavdelingen i Frende, som har 10 prosents markedsandel på Sørlandet. Finans Norge har tirsdag opplyst at skadetallet for hele bransjen har passert 2300 skader. 

- Mange har fått kjelleren full av vann, andre opplever tilbakeslag fra avløp og skader på hage og uteområder etter flom, jordskred og overvann. I tillegg er det nok en del som har oppdaget at taket ikke er helt tett, sier skadesjefen. 

Selskapet har også registrert en rekke skader på biler og båter. 

- Med oversikt over situasjonen til nå, regner vi med å ende rundt 350-400 skader på Agder, sier Høvig. 

Frende har hatt beredskap gjennom helgen, og stor pågang. 

- Aller først er det satt igang akutthjelp, eksempelvis å hjelpe kunder med å pumpe ut vann eller starte tørkearbeid, sier Høvig.

Det er alltid stor etterspørsel etter takstmenn og saneringsselskap etter større naturhendelser. De største og mest akutte skadene må prioriteres først. 

- Behandlingsstiden hos selskapene vil avhenge av hvor alvorlig skadene er. Enkelte vil pågå i flere måneder, mens andre er raskt gjort opp. Vi forventer likevel lengre behandlingstid enn vanlig, sier Yngve Høvig.

Våre forsikringer